Pris och stipendier på Runebergsdagen

Förutom Tollanderska priset utdelar Svenska litteratursällskapet följande pris och stipendier för bland annat radiodramatik, bildkonst, akademisk forskning och skönlitteratur.

Svenska Litteratursällskapet premierar Janina Jansson för hennes långvariga arbete vid Radioteatern.
05.02.2019 19:00

ANDRA LÄSER