Det är dags att inkludera samernas historia och alla dess trauman i Nordens officiella historieskrivning

Internatskolor där man bankar språket ur barnen, rasbiologiska undersökningar, tvångsförflyttningar och rättstvister ingår i samernas historia. Kunskap om detta ökar förståelsen för många politiskt aktuella frågor.

En rad samer bröt medvetet mot de nya bestämmelser som begränsar fisket i Tana älv. I februari 2019 föll domen i Lapplands tingsrätt till deras förmån: enligt grundlagen och internationella avtal har samerna som urfolk rätt att utöva sin kultur. Fisket är en väsentlig del av denna kultur.
04.05.2020 07:28 UPPDATERAD 04.05.2020 07:32

Kukka Ranta och Jaana Kanninen: Vastatuuleen. Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta.

S&S
Elin Anna Labba: Herrarna satte oss hit. Om tvångsförflyttningarna i Sverige.
Norstedts
"Urfolks ärvda sår finns nästan aldrig i historieböckerna", skriver Elin Anna Labba i sin bok Herrarna satte oss hit. Att knappt ett ord om samernas historia och kultur ingår i skolbildningen i Finland är en stor brist. Ju mindre man vet om dessa frågor, desto mer upplagt är det för missförstånd av alla de slag och inflammerade konflikter.
Många frågor är gemensamma för de fyra länder där det bor samer i dag: Finland, Sverige, Norge och Ryssland, även om varje lands historia har sina egna färgskiftningar. Ett stort trauma i samernas historia är riksgränserna som skar folket och deras marker mitt itu. Länge fick renhjordarna röra sig över gränserna till sommarbetet vid Ishavsstränderna tills Norge 1919 tröttnade och stängde gränsen för att bli av med "renplågan".

ANDRA LÄSER