Mörka siffror för kinesisk ekonomi

Den kinesiska nollcovidpolitiken är en vånda för landets näringsliv. Landets statistikbyrå publicerade oroande siffror på måndagen.

Byggnadsarbetare i Shanghai, Kina. Arkivbild.
Fredrik Häggman
TT
16.05.2022 10:58 UPPDATERAD 16.05.2022 14:28
Nedstängningarna i Kina sätter djura spår i såväl industriproduktionen som detaljhandeln. Den nationella statistikbyråns färska siffror visar att detaljhandeln minskade med 11,1 procent i april jämfört med samma period föregående år. Det är den lägsta siffran sedan mars 2020 när pandemin bröt ut.
Även den kinesiska industrin har gått på lågvarv. Industriproduktionen minskade två procent under april enligt statistikbyråns siffror. Samtidigt stiger arbetslösheten till 6,1 procent.
Tuuli Koivu, Kinakännare och chefsekonom på Nordea, ser siffrorna som mycket svaga. De var dessutom sämre än vad marknaden hade hoppats på. Enligt Koivu är det i hög utsträckning coronapolitiken som ligger till grund för de oroväckande siffrorna. Landets största stad och ekonomiska centrum Shanghai har genomgått en sträng nedstängning sedan slutet av mars.
– Shanghai är ett centrum för produktion för många branscher. När tillverkningen stoppas bryts många av de nationella leveranskedjorna, vilket betyder att hela landet lider. Samtidigt försvagar det konsumenternas förtroende för landets ekonomiska utsikter.
Tuuli Koivu ser siffrorna som oroväckande.

Globala konsekvenser

Kina är världens näst största ekonomi och när motorn kärvar blir konsekvenserna globala. Finlands bank förutspår att Kinas ekonomi växer med bara två procent i år, långt i från den kinesiska statens officiella målsättning på 5,5 procent.
I sin rapport från i fredags räknade Nordea upp de kinesiska coronaåtgärderna, tillsammans med Rysslands krig i Ukraina, som en av orsakerna till att Finlands ekonomi bara beräknas växa med två procent i år.
– Det är oroväckande att den kinesiska ekonomin hackar så mycket, det kommer att sakta in världsekonomin, säger Koivu.
Hon tror ändå inte att landet kommer att överge nollcovidpolitiken. Dels är det oklart om landets hälsovårdssystem skulle klara av en utbredd smittspridning, dels vore det en prestigeförlust att frångå den inslagna linjen.
En stabil och resolut coronastrategi ligger högt på president Xi Jinpings prioritetslista inför kommunistpartiets partikongress i höst.
– På sistone har man hört mer kritik mot coronastrategin, men ledningen stöder fortfarande den nuvarande politiken helt och hållet. Men på sikt måste landet ändå hitta metoder för att ta sig ur situationen, till exempel genom riktade åtgärder för att skydda äldre. Inget land klarar av att stänga ute viruset för all framtid, säger Koivu.

ANDRA LÄSER