Regeringen pressas om äldrevården: "Hur och när löses personalbristen?"

Oppositionen pressar regeringen på löftet om 0,7 vårdare per patient inom dygnet runt-äldrevården, efter att statsminister Antti Rinne sagt att det inte finns pengar för 4 000 läkare och vårdare till.

Skäms ni inte frågade Samlingspartiets Petteri Orpo regeringen under torsdagens frågetimme och menade att regeringen bryter sitt vallöfte om personaldimensionering i äldrevården.
12.09.2019 16:53 UPPDATERAD 12.09.2019 18:02
Samlingspartiets riksdagsgrupp lämnade på torsdagen in ett skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder för att säkra äldrevården. Partiets ordförande Petteri Orpo berättade om det på riksdagens frågetimme. Oppositionen grillade dessutom regeringen om hur man tänkt uppnå mer personal inom äldrevården.
Dagen innan hade statsminister Antti Rinne (SDP) under en paneldebatt på Kommunförbundet sagt att man knappast kan utöka vårdpersonalen med 4 000 personer under den här valperioden, vilket Kommunförbundet anser krävs för att klara av personaldimensioneringen.
Det räcker pengarna inte till, sade Rinne. Han lovade ändå att en lag om personaldimensionering ges i höst. Likaså ska regeringen lagstifta om vårdgaranti, och budgetmedel vikas för omkring tusen läkare till.
På frågetimmen sade finansminister Mika Lintilä (C) att det i nästa års budget ska finnas 70 miljoner för personaldimensionering i äldrevården, och Antti Rinne preciserade att det också ska finnas 45 miljoner för hemvården och 15 miljoner för engångsutgifter.
– Det är förvirrande, sade Pia Kauma (Saml).
– Finansministern talar om att det viks 70 miljoner, då behovet är minst 200 miljoner.
Hon hänvisar till Kommunförbundets uträkning att en personaldimensionering på minst 0,7 vårdare per klient kräver över 4 000 nya anställda inom dygnet runt-vården och kostar över 200 miljoner euro.
Lintilä sade att han inte kan säga exakt hur många vårdare budgeten räcker till, och att en svårare flaskhals är att få tag i så pass många vårdare på arbetsmarknaden. Även om man utbildar fler vårdare finns det inte garantier för att vårdarna hålls inom branschen, om det inte är ett attraktivt jobb.
– Att bara lägga in en dimensionering på 0,7 hade varit lätt, men nu utreder vi hur vi kan dimensionera också för dem med högre vårdbehov, så att inte minimikravet också blir ett maximum, är omsorgsminister Krista Kiurus svar på oppositionens kritik.

Ombytta roller

I ett skriftligt spörsmål vill Samlingspartiet ha svar på två frågor:
Vilka ekonomiskt genomförbara åtgärder kommer regeringen att presentera för att garantera äldrevårdens kvalitet under denna mandatperiod? Hur och när kommer regeringen att öka social- och hälsovårdsbranschen mer attraktiv och lösa problemen med personalbrist?
Enligt Samlingspartiet måste många seniorer vänta alltför länge för att få den service eller vård de behöver.
I våras gjorde oppositionen en interpellation om äldrevårdens framtid. Då krävde de nuvarande regeringspartierna svar av den dåvarande regeringen, där även Samlingspartiet ingick.
Oppositionen ansåg att man skulle lagstifta om 0,7 vårdare per patient i dygnet runt-vården.
– Ordföranden för riksdagens social- och hälsovårdsutskott Krista Kiuru (SDP) lät förstå att saken kunde lösas med en mening i lagen. Att det var fråga om några timmars arbete. Nu sitter Kiuru i regeringen och som omsorgsminister ansvarar hon för äldrevården, skriver Samlingspartiet i spörsmålet.

Minimikravet blir maximum?

Omsorgsminister Krista Kiuru sade på torsdagens frågetimme att orsaken till att lagen inte kan skrivas med bara en mening är att man vill föra in skrivelser också om högre dimensionering för dem som behöver ännu mer personal.
– Att bara lägga in en dimensionering på 0,7 hade varit lätt, men nu utreder vi hur vi kan dimensionera också för dem med högre vårdbehov, så att inte minimikravet också blir ett maximum, sade Kiuru.
Den ansvariga ministern har 21 dagar på sig att svara på spörsmålet efter att det har lämnats in till talmannen och delats ut till regeringen.

ANDRA LÄSER