Vi blir fler, men vår andel minskar

Om tjugo år är vi svenskspråkiga i Finland några tusen fler än i dag. Eftersom inflyttningen till Finland ökar blir vår andel totalt sett ändå mindre. Inflyttarnas språkval är därför viktigt.

Stafettkarnevalen samlar svenskspråkiga skolelever. Här är hejarklacken från Borgaregatans skola i Vasa.
18.04.2020 16:00
Tankesmedjan Magma och Folktinget har tillsammans gett ut en rapport om befolkningsutvecklingen för de svenskspråkiga i Finland. Det är professor Jan Saarela vid Åbo Akademi som har skrivit rapporten. Den innehåller en analys av utvecklingen 1990 till 2018 och en prognos om hur det ser ut 2040.
Analysen är välkommen, särskilt i dessa tider när det föds klart färre barn än tidigare. För en minoritet är det extra viktigt att veta hur utvecklingen ser ut.
Tillbakablicken visar att under 30 år från 1990 framåt minskade antalet svenskspråkiga med nästan 3 procent. I absoluta tal uttryckt var vi 296 700 år 1990 och 288 400 år 2018. Minskningen absolut sett handlar alltså om ungefär 8 000 svenskspråkiga.

ANDRA LÄSER