Unga flyttade in - demenssjuka vid äldreboenden får stöd i fotokonstgrupp

Ett fotoprojekt vid äldreboenden i Vanda aktiverar äldre med minnessjukdom. Tillsammans med unga som fått bostad vid boendet fotograferar man och diskuterar bilder.

Marjatta Nieminen och Kasperi Pastila kollar kameran då de just tagit en bild.
Vid Simonkylän vanhustenkeskus, som är ett äldreboende i Simonsböle i Vanda, samlas regelbundet en grupp äldre och några ungdomar. De fotograferar tillsammans under geroartist Taina Semis ledning.
Pilotprojektet Kuvaajakaverit (fritt översatt: Fotokamraterna), samlas för åttonde gången. Tre äldre och tre ungdomar sitter kring ett bord och väljer ut några bilder med natur- djur- eller andra motiv. Sedan diskuterar de vilka känslor bilderna väcker till liv.
En brasa för tankarna till en bror och ett armbandsur, en hund påminner om den egna hunden och bilden av en ljusröd undertröja väcker minnen om barndomen medan blommor för tankarna till något vackert.
Sedan bildar man grupper om två och två och ger sig ut i korridoren för att fotografera något tråkigt, något häftigt, något mjukt, något hårt och något som väcker minnen. Varje grupp har en kamera med sig.
Marjatta Nieminen och Kasperi Pastila kollar kameran då de just tagit en bild.
Kasperi Pastila skjuter Marjatta Nieminen i rullstol nerför korridoren. I en låda hittar de garn och Marjatta börjar associera. Hon minns hur mycket garn man använder då man stickar åt en sjumånaders baby och hon minns vantar hon stickat.
– Hurdana handskar har du nu, frågar Kasperi.
– Jag har mörkröda sammetshandskar, säger Marjatta. De bestämmer sig för att ta ett foto på garnet som får symbolisera något mjukt.

Unga bor på hemmet

Taina Semi är nöjd. Hon har observerat att de äldre deltagarnas förmåga att delta i stunden har förbättrats och de hänger med bättre än förr. Genom att de äldre deltagarna får göra egna val och dela egna erfarenheter med andra stärks deras självkänsla och identitet. När de får ny kunskap och lär sig något nytt får de en ny värdighet. Deras beredskap att kommunicera blir bättre. Någon undersökning av hur gruppen utvecklats har ändå inte gjorts.
– Det viktigaste är att de njuter av ögonblicket och att de får umgås med ungdomarna, det uppstår möten mellan generationerna, säger Semi.
Ungdomarna som är med har fått förmånliga bostäder vid äldreboendet i en korridor, där de delar kök men har egna rum. Boendet grundar sig på att de ska umgås med de äldre i någon form.
– Att det blev en fotogrupp var inte avgjort från början. Tanken var kanske att vi skulle ta ut de äldre på promenader men sedan bildades fotogruppen, berättar Kasperi som på dagarna jobbar på apotek. Han tycker att fotogruppen som umgängesform är givande.
– Det väcker många tankar och våra samtal gör att man lär sig se saker på olika sätt. Det ger en också en sorts lugn, säger han.
Han är också nöjd med bostaden där hyran är 390 euro. Att bo i korridor ger en ny gemenskap.
Helena Vuotikka bor också i korridoren. Hon har deltagit i fotogruppen ända sedan starten. På dagarna jobbar hon som byggmästare.
– Jag är med för att jag har tid och vilja. Jag tycker det är bra att generationer kan mötas så här. Vi blir mer och mer bekanta och det har hela tiden blivit lättare att delta, säger Vuotikka.
Helena Vuotikka och Sakari Hokkanen tittar på bilder de just tagit.
Så ser det ut i albumet när Helena Vuotikka och Sakari Hokkanen klistrat in bilderna.

Bilder ur printern

När grupperna är klara med sin fotojakt och fotograferat något som väcker minnen, är det dags att printa ut bilderna och klistra in dem i ett album. Sedan går man igenom vad man fotograferat.
Varje grupp visar vilka bilder man klistrat in i albumet och de äldre börjar berätta. Marjatta har tagit en bild av en ribbstol och det väcker tankar som bland annat handlar om några igelkottsungar som fick äta morötter och något som handlade om bråk med ett syskon. Hon berättar att hon gymnastiserade hårt för att få ut sin frustration.
Efteråt är Marjattas omdöme att upplevelsen i fotogruppen i kväll var bättre än vad hon väntat sig.
– I dag var den bästa gången hittills, vi gick mera på djupet, säger hon.
Gruppledare Taina Semi är mycket nöjd.
– Alla samtal följer inte en logisk modell men man märker att det uppstår ett skapande genom bilderna. Ungdomarna som är med upptäcker nya sidor hos det som egentligen är ganska vanligt. I kväll har vi verkligen gjort något, säger Semi.
Senare på våren ska gruppen fotografera utomhus och i planerna finns också en utflykt till något ställe där man kan ta bilder.

Modell från Skottland

Fotokamraterna är ett pilotprojekt som pågår vid äldreboenden i Simonsböle och Korso i Vanda.
Projektet har en förebild i Skottland där man vid äldreboenden tagit bilder i ett projekt kallat Captured Memories.
Fotoverkstäderna i Vanda har fått bidrag av Suomen Kulttuurirahasto.
Äldre med minnessjukdom och 18–25 åriga fotokamrater träffas under 6 veckor.
Verkstäderna äger rum kvällstid och pågår 1,5 timmar.
Projektet främjar och fördjupar växelverkan mellan demenssjuka människor och yngre generationer.
Projektet möjliggör en process som stärker individens personlighet, det som är viktigt för dem och vad de själva vill lagra på bild.

ANDRA LÄSER