Jaktplansbeslutet måste omprövas

Pilotstyrda jaktplan har redan i dagens värld allt svårare att värja sig för missilangrepp och redan inom en snar framtid kommer den tekniska utvecklingen att leda till att bemannade jaktplan är chanslösa i luftstrid mot obemannade, datorstyrda plan.

Försvarsmakten har som uppgift att med militära medel skydda vårt land mot yttre hot med de resurser regeringen och riksdagen förser den med. När omvärlden förändras i snabb takt är det svårt att vara säker på vilken utrikespolitisk linje det är bäst att följa och vilka beslut om vapenköp som ger oss de bästa möjligheterna att försvara vår självständighet i olika framtida situationer.
Relationerna mellan stormakterna har under senare tid förskjutits så mycket, att det blivit svårt att förutse hur konstellationerna mellan dem utvecklas framöver. Med vårt inträde i den Europeiska unionen betonade vi vår samhörighet med den västliga världen i förhållande till Ryssland, liksom vi gjorde då vi övergick från att köpa ryska jaktplan till att köpa amerikanska. När de här Hornetplanen nu i sin tur ska ersättas med nya har försvarsmakten begärt anbud från två amerikanska, två europeiska och ett svenskt företag. Flygvapnets ledning vill ha lika många jaktplan som hittills och önskar köpa amerikanska jaktplan för att de har den mest avancerade tekniken. De är de dyraste, men man framhåller att kostnaderna för dem fördelar sig över en längre tid, eftersom de skulle skydda vårt luftrum i tiotals år framöver.
Det framstår emellertid som ett önsketänkande från flygvapnets sida eftersom det med jaktplan inte är möjligt att förhindra angrepp med missiler. Det framgick med all önskvärd tydlighet för några år sedan då Saudiarabien, med långt över hundra hypermoderna jaktplan, inte kunde förhindra den attack med några kryssningsmissiler som satte landets största oljeraffinaderi i brand. Den saudiska regeringen kunde endast konstatera att de fina jaktplansflottiljerna inte förmått hindra attacken.
Pilotstyrda jaktplan har redan i dagens värld allt svårare att värja sig för missilangrepp och redan inom en snar framtid kommer den tekniska utvecklingen att leda till att bemannade jaktplan är chanslösa i luftstrid mot obemannade, datorstyrda plan. Det beror på att människans kropp inte klarar av lika tvära vändningar i mycket höga hastigheter som datorstyrda plan kan göra.
Ett inköp av amerikanska plan skulle dessutom för en lång tid framöver göra vårt flygvapen beroende av den amerikanska försvarsmakten. Den skulle nämligen ha möjlighet att, om den så önskade, begränsa vår användning av de här planen genom att förhindra tillgången till vapensystem och reservdelar, och det skulle i praktiken också påverka arméns och flottans försvarsberedskap.
Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen av nya missilvapen och obemannade jaktplan samt till eventuella förskjutningar i relationerna mellan stormakterna bör förslaget att ersätta våra nuvarande jaktplansflottiljer med lika många plan som hittills tas till ny prövning innan något definitivt beslut fattas.

Gustav Wickström,

Åbo

ANDRA LÄSER