ANNONS

För Borgåborna Alex och Max var studier vid Saaren kartano ett enkelt val

Saaren kartano, eller Saaris gård, har en lång historia. Numera är gården känd som yrkesläroanstalten Keudas utbildningsenhet med utbildningar inom bland annat

jord- och skogsbruk. Med sitt goda rykte lockar enheten även svenskspråkiga studerande.

Annons
Borgåborna Alex Stjernberg och Max Klemets går första året vid Saaren Kartano. Alex studerar jordbruk, Max jordbyggnad.
Borgåbon Alex Stjernberg är en av tre svenskspråkiga som i höstas började lantbrukslinjen som finns på Saaris.
– Jag funderade egentligen inte på några andra alternativ. Det här verkade vara en bra skola och var också den jordbruksskola som låg närmast. Jag har alltid haft lätt för finska så skolspråket var heller inget jag tänkte på, säger han.
Max Klemets, också han från Borgå, har valt att gå skolans jordbyggnadsutbildning.
– Jag har alltid varit intresserad av maskiner och hade inte hört om någon motsvarande utbildning någon annanstans. Jag tänkte att jag kommer och testar och har trivts bra. Jag har gått svenskspråkig grundskola men är tvåspråkig, så undervisningsspråket är inget problem.

Varmt välkomna

Saaris gårds rötter går tillbaka till 1500-talet. I den gula huvudbyggnaden hittas numera klassrum och skolans kansli.
Från skolans sida ser man positivt på inslaget av svenskspråkiga studerande som under de senaste åren varit en regel snarare än ett undantag. Varje år tar man emot upp emot en handfull svenskspråkiga ungdomar som väljer att börja sina studier på Saaris.
– De är varmt välkomna och brukar i regel vara väldigt duktiga studerande. Har man alla andra studiefärdigheter i skick och är motiverad klarar man sig även om man skulle ha lite svagare förhandskunskaper i finska, säger Marja Alastalo som är förman för skolans jord- och skogbruksteam.
Att undervisningen är praktiskt inriktad bidrar till att sänka språktröskeln.
För många brukar dessutom finskan bli rätt flytande efter ett tag, vilket är lite som en extra bonus.
– Om de som fortsätter studera vid yrkeshögskola väljer att göra det på svenska eller finska har jag ingen statistik på, men fortsatta studier är något jag gärna uppmuntrar till, säger Alastalo.
För den som till exempel önskar bli agrolog har Keuda ett samarbete med lantbruksutbildningen i Mustiala, men även andra möjligheter står öppna.

Vid Keuda Saaren Kartano i Mäntsälä kan man avlägga:

Yrkesinriktad grundexamen:
Inom lantbruksbranschen: Djurskötare, Landsbygdsföretagare
Inom byggnadsbranschen: Schaktningsmaskinförare
Inom skogsbranschen: Producent av skogsenergi
Inom trädgårdsbranschen: Trädgårdsmästare
Inom natur och miljö: Naturinstruktör, Natur- och miljörådgivare, Miljövårdare

Yrkesexamen:
Inom trädgårdsbranschen: Florist, Produktionsträdgårdsmästare, Grönanläggare, Parkträdgårdsmästare
Inom lantbruksbranschen: Lantbruksmaskinmontör, Produktionsdjurskötare, från och med 2021 också klinikdjurskötare

Specialyrkesexamen:
Inom trädgårdsbranschen: Grönanläggningsmästare, Floristmästare

Anor från 1500-talet

Yrkesläroanstalten Keuda (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) erbjuder yrkesutbildning på tolv olika verksamhetsställen i Mellersta Nyland.

På Saaris gård i Mäntsälä, utbildningsenheten Keuda Saaren Kartano, ordnas utbildningar för ungdomar och vuxna inom jordbruk, trädgård, skogs- och markarbete, miljö och natur. Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har också verksamhet här.

Saaris gårds historia sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Huvudbyggnaden är ritad av arkitekt Jarl Eklund och uppförd 1929, under dåvarande ägaren Knut Richard de la Chapelles tid.
Har ett bra rykte
Skolans elevantal har ökat år för år och ligger för tillfället på omkring 650, om man inkluderar alla utbildningar. Jordbyggnadslinjen har under senaste år hört till de mest populära, liksom vuxenutbildningarna på trädgårdssidan. I år har även intresset för jordbrukslinjen varit rekordstor med närmare 30 studerande.
Vad beror intresset för jordbruk på?
– Förhoppningsvis på att vi gjort någonting bra. Jag tror vi har rykte om oss som fungerade skoljordbruk och för att bedriva genuin verksamhet. Att många av våra studerande har jordbruksbakgrund bidrar säkert till stämningen, säger Marja Alastalo.
Att undervisningen är rätt maskindominerad sätter gränser för hur många elever skolan kan ta emot.
– Alla ska ha möjlighet att lära sig och vi är inte villiga att sätta kvantiteten före kvaliteten.
Skolan erbjuder en mångsidig och genuin gårdsmiljö och är känd för att bedriva ett fungerande skoljordbruk.
Mångsidig inlärningsmiljö
Gårdens ägor på cirka 350 hektar skog och 150 hektar åker ger rejäla möjligheter för skoljordbruk. I det stora byggnadsbeståndet ingår hus från många olika tidsperioder. Den gula huvudbyggnaden som uppfördes 1929 av dåvarande ägaren baron Knut Richard de la Chapelle inrymmer numera klassrum och skolans kansli. Också byggnader från tiden då en tändsticksfabrik verkade på gården är i undervisningsbruk.
På trädgårdssidan finns växthus och butik, på lantbrukssidan en ladugård som drivs i samarbete med Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet som även har en klinik på gården. Till de allra nyaste byggnaderna på Saaris hör djurpensionatet ”Haukkula” som drivs av skolans djurskötarstuderande. www.keuda.fi