Insändare: Medborgarna har förtjänat sina sjukförsäkringsersättningar

03.02.2023 15:45
I början av året har regeringen avsevärt försämrat ersättningen för privata sjukvårdskostnader. Igen ett steg i fel riktning! De med sjukförsäkringen minskade hälsovårdsavgifterna är särskilt viktiga för låg- och medelinkomsttagarna. Beskattningen och ersättningarna är lika för alla.
Enligt sjukförsäkringslagen (1964) borde 60 procent av vårdavgifterna ersättas, men med tiden har ersättningen försämrats ända till 15 procent 2022. Från och med 2023 försämrades ersättningarna ännu mera. År 2020 (se FPA:s årsbok) ersattes för den privata läkarvården med 49 miljoner euro (för 1,4 miljoner personer), samma summa för privata undersökningar och vård och 40 miljoner euro för tandvård. Med en offentlig satsning på 90 miljoner euro fick man privat läkar- och tandläkarvård vars värde var 600 miljoner euro. Medborgarna betalade själv över 500 miljoner euro av hela kostnaden. Med en satsning på 90 miljoner euro skulle man i den offentliga sektorn ha kunnat bjuda på vårdtjänster vars värde är 105 miljoner euro.
Ersättningar för läkar- och tandläkarbesök är särskilt viktiga för att våra offentliga vårdtjänster är helt otillräckliga. Vårdreformen hjälper inte alls. Exempelvis anlitas bara hälften av tandläkartjänsterna i den offentliga vården. Sjukvårdsersättningar är ytterst viktiga också till exempel för gynekolog- och ögonläkarvård. Över huvud taget möjliggör sjukvårdsersättningarna anlitandet av självvalda tjänster i primärvården för en stor del av finländarna.
Sida vid sida med att ersättningarna försämrats har också de offentliga primärvårdstjänsternas tillgänglighet blivit värre särskilt i större städer. Tack vare sjukförsäkringens ersättningar har många medborgare kunnat anlita självvalda vårdtjänster. Således har de inte behövt anlita de belastade offentliga tjänsterna.
Ersättningarna är desto viktigare nu när köerna till den offentliga primärvården har blivit outhärdligt långa. Politikerna tycks ofta inte förstå att tjänster som delvis finansieras av sjukförsäkringen fungerar som hälsovårdens nödvändiga justeringskraft.
I stället för att försämra ersättningarna borde de höjas först till 30-50 procent av arvodena. Tilläggskostnaden jämfört med 2020 (134 miljoner euro) skulle vara 150-300 miljoner euro och ersättningskostnaderna i sin helhet 290-450 miljoner euro. Med en offentlig satsning av några hundra miljoner kunde ett stort antal medborgare anlita självvalda hälsovårdstjänster. Jämfört med hälsovårdens kostnader av över 20 miljarder euro skulle en relativ liten ersättningskostnad ha en stor positiv inverkan.
Arpo Aromaa, professor emeritus, Helsingfors

ANDRA LÄSER