Lindström lovar: Alla ska få vård på eget språk efter reformen

Det ligger inte i någons intresse att ifrågasätta de språkliga minoriteternas behov. Det sade justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf) i ett tal vid utfrågningsmötet för beredningen av regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017 i Ständerhuset i Helsingfors på tisdagen.

17.05.2016 18:02 UPPDATERAD 17.05.2016 18:05
– Om vi inte kan motivera betydelsen av våra egna språkliga minoriteters språk, är det svårt att motivera det finska språkets betydelse i den allt mer internationella världen, sade Jari Lindström (bilden) enligt ett pressmeddelande från Justitieministeriet.
I språkberättelsen 2017 ligger tyngdpunkten på att tillgodose de språkliga rättigheterna i social- och hälsovårdstjänsterna.
Enligt ministern kan språkberättelsens slutsatser utnyttjas i reformarbetet av social- och hälsovården.
– Också efter reformen ska var och en få vård på sitt eget språk, finska eller svenska, i tvåspråkiga landskap i Finland. De språkliga rättigheterna kommer inte att försvagas.
Förutom utfrågningsmötet och en remissbehandling kommer man i samband med beredningen att genomföra undersökningen Kielibarometri-Språkbarometer 2016. Syftet med barometern är att utreda enskilda människors erfarenheter av hur de språkliga rättigheterna förverkligas.

ANDRA LÄSER