Varför alltid finskspråkiga gäster i Efter nio?

Den 27 december sändes årets sista program Efter nio, med glimtar från årets program.
I ett av inslagen hade redaktionen och Janne Grönroos fått respons från en finskspråkig tittare eftersom personen är intresserad av, vill höra och lära sig mera svenska, men tycker det är svårt att förstå Grönroos' tal. Då inbjuds en finskspråkig talterapeut, som anser problemet är att Grönroos har mungiporna uppåt, det vill säga ser glad ut! Dessutom skall han artikulera olika finska ord med diftonger! Varför?
Den finskspråkiga lyssnaren förstod ju inte Grönroos' svenska, men han skall öva sitt finskspråkiga uttal!? Varför?
Detta inslag sändes första gången i mars och jag reagerade redan då genom att skriva till Unni Malmgren, tv- och radiochef vid Svenska Yle. Varför en finskspråkig talterapeut? Som svar fick jag "att det inte alltid finns en lämplig gäst som talar svenska". Svenskspråkiga talterapeuter finns det säkert, så den förklaringen sväljer jag inte. I alla yrkesgrupper finns det säkert finlandssvenskar eller finskspråkiga som gärna talar svenska.
På min fråga varför Efter nio alltid i varje program har en gäst, ibland två, som talar finska, är svaret: "I regel siktar redaktionen på att ha en finsk gäst ...", varför?
Vem i redaktionen anser att man skall ha en finsktalande gäst med i varje program? De finskspråkiga som ser på Efter nio, Strömsö och Daniel Olin gör det för att de är intresserade av och vill förbättra sin svenska. Så vilken är Efter nios målgrupp? Ibland är det två gäster som talar finska så av den svenska sändningstiden, 60 minuter, går halva tiden på finska!
Vi har inte så många program på finlandssvenska, man förväntar sig därför att få höra sitt modersmål i de program som ännu är svenskspråkiga. Som finlandssvensk vill jag ha lite valuta för Rundradioskatten, 163 euro.
Mitt råd till Janne Grönroos: mungiporna uppåt, han skall vara sig själv som den positiva glada person han är. Personer med mungiporna neråt ser vi tillräckligt av i finländsk tv.

Clara Kämpe,

Evitskog

ANDRA LÄSER