Helsingfors universitet lägger inte ner teatervetenskapen – "Jag hoppas att man har fattat att det är ett viktigt ämne"

Fakultetsrådet för Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet fattade beslut om kandidatprogrammens vara eller icke vara inom konstforskningen på tisdagen.

Det kommer fortsättningsvis vara möjligt att studera film- och tv-forskning på magisternivå vid Helsingfors universitet.
Enligt Fakultetsrådets beslut får teatervetenskapen – trots onda aningar i slutet av året i fjol – fortsätta som enskild studiehelhet medan kandidatstudierna i film- och tv-forskning plockas bort.
När HBL intervjuade Pirjo Hiidenmaa, dekanus vid Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet, om nedskärningshotet i december i fjol sa hon att orsakerna bakom förändringarna är ekonomiska.
Teatervetenskapen har endast en fast anställd lektor och professor Hanna Korsberg som lärare. Film- och tv-forskningen har endast en anställd lärare, professor Henry Bacon.
Korsberg säger att andra discipliner med endast två anställda lärare inom Helsingfors universitet har fått beslut om att få fortsätta tidigare i år, och att teatervetenskapen kanske därför räddades av en jämlikhetsprincip.
– Men jag hoppas att man har fattat att det är ett viktigt ämne och att samhället är i behov av experter inom det här området, säger Korsberg.
Hon konstaterar samtidigt att resursbristen inom konstforskningen inte försvinner någonstans.
– Hur ska vi klara oss med endast två anställda på lång sikt? Det är diskussioner vi måste fortsätta ha.

Viktigt att utbilda experter

Fram tills nu har det gått att studera fem enskilda huvudämnen inom konstforskning vid Helsingfors universitetet: film- och tv-forskning, estetik, musikvetenskap, allmän litteraturvetenskap och teatervetenskap. Alla ämnen utom film- och tv-forskningen får fortsätta som förut, enligt tisdagens beslut.
Det kommer fortsättningsvis vara möjligt att studera film- och tv-forskning på magisternivå vid universitetet, som fram tills nu varit det enda finländska universitet som undervisat i ämnet.
Korsberg betonar att teatervetenskapen och andra konstforskningsämnen endast kan studeras vid Helsingfors universitet för tillfället.
– Just därför är det så viktigt att vi utbildar experter som samhället behöver, säger hon.

Övergångsperiod

Henry Bacon, professor i film- och tv-forskning vid Helsingfors universitet, säger till Yle att han är oroad över var man ska hitta doktorander i framtiden om det inte går att studera ämnet på kandidatnivå. Fakultetsrådets beslut omfattar åren 2023–2026.
Enligt Bacon kommer kandidatstudenter som redan har antagits till film- och tv-utbildningen i år att behöva få fullständig undervisning. Det skulle innebära att kandidatprogrammet får en övergångsperiod på 3-4 år, säger Bacon till Yle.
– Vad gäller film- och tv-forskningen hoppas jag att de ska få resurser för att kunna återvända som enskild studiehelhet igen, säger Korsberg.
ANDRA LÄSER