En vändning mot det bättre för pensionspengarna

14.12.2021 12:15
För tre år sedan reagerade jag på insändarskribenter som i HBL oroade sig för att våra pensionspengar inte skulle räcka till. Jag presenterade information som visar att de allra största investerarna, bland dem de amerikanska universiteten, år efter år gör stora vinster till synes oberoende av räntor och konjunkturer. (Lika stora förmögenheter som de finska pensionsfonderna har de dock inte.) Det tycks existera ett samband – ju större investerare desto bättre avkastning – men det gäller inte de finska pensionspengarna.
Jag blev nedklubbad – i Finland är vi ansvarsfulla investerare – och ingen skyndade till mitt försvar. Det är därför med visst välbehag jag konstaterar att pensionsfonderna och staten under det här året tycks tänka om. Nu senast i intervjun med pensionsförsäkringsbolaget Elo Ab:s vd Carl Pettersson (HBL 12.12) som under rubriken ”Något måste göras” bland annat. säger: ”Kan vi göra något för att höja avkastningen nu så är det vår plikt att göra det.”

Jerker Örjans,

Mariehamn

ANDRA LÄSER