Fyra kommuner i stället för sexton på Åland

Fyra åländska kommuner i stället för dagens sexton. Så ser det första förslaget ut på Ålands väg mot en reform av kommunstrukturen.

22.06.2016 20:35 UPPDATERAD 22.06.2016 20:40
Det var ett rätt otippat förslag till kommunreform som presenterades i Mariehamn på onsdagen av konsultföretaget PwC Sverige som på landskapsregeringens uppdrag ska ta fram tre förslag till framtida kommunstruktur. Det här var det första.
Förslaget går ut på att framtidens Åland ska vara organiserat i fyra kommuner: Norra Åland, Västra Åland, Södra Åland och Skärgården.
Det som överraskar i förslaget är att Mariehamn och grannkommunen Jomala, båda ekonomiskt starka kommuner i dag, föreslås ingå i olika kommuner med Mariehamn i Södra Åland och Jomala i Västra Åland. På så vis skulle Åland få två maktcentra i stället för ett, det vill säga Mariehamn där över en tredjedel av ålänningarna bor.

Mål: egen politik

Det andra som överraskar är att de små kommunerna i ytterskärgården läggs i samma kommun. Motivet är att förståelsen för skärgårdens speciella förhållanden då kan tryggas.
Huvudmålet är att hitta en modell som gör kommunerna långsiktigt hållbara för att de också i framtiden ska kunna driva egen politik. I dag är flera kommuner i eller på väg mot ett läge där det inte finns utrymme för annat än de lagstadgade uppgifterna.
Det andra målet är att utjämna de skillnader i kostnader för serviceproduktion och intäkter i form av skatter som råder mellan kommunerna.

Åland en enda kommun?

För att hitta modeller som leder mot målet har konsultföretaget byggt upp en ny databas som gjort det möjligt att testa olika alternativ. Nästa steg är att kartlägga ytterligare ett alternativ – Åland som en enda kommun – som ska presenteras i slutet av sommaren.
Steg tre är att ordna workshops där man sammanställer idéer från kommunernas politiker och tjänstemän och steg fyra är att analysera vilka följder de olika förslagen har. Innan uppdraget avslutas ska PwC förorda ett av förslagen.
Nina Fellman, kommunminister i landskapsregeringen, är nöjd med arbetet så här långt.
– Det här är ett jätteintressant tankeexperiment och jag hoppas att det diskuteras livligt, säger hon.

ANDRA LÄSER