Kriminalisera stympningen!

En undersökning gjord av föreningen Fenix Helsinki bekräftar att också finländska flickor har förts utomlands för att genomgå könsstympning.

25.09.2017 21:00 UPPDATERAD 25.09.2017 16:15
Vid ingreppet skadar man flickornas könsorgan. Ingreppen är blodiga, smärtsamma och invalidiserande.
FN:s barnorganisation Unicef uppskattar att mer än 200 miljoner kvinnor har drabbats av åtgärden i de 30 länder i Afrika och Mellanöstern där det är vanligast att stympa kvinnors genitalier.
Ämnet är känsligt, Fenix Helsinkis ordförande Ujuni Ahmed säger att det var svårt att få kvinnor att berätta om sina erfarenheter. Men fyra kvinnor i åldern 18–23 lät sig intervjuas, de var födda i Finland och utsattes för ingreppet i respektive Egypten, Somalia, Syrien och Iran när de var mellan 6 och 9 år gamla.
Kvinnlig könsstympning, som också kallas omskärelse, har diskuterats i Finland i 25 år, ända sedan de första flyktingarna från områden där barbariet praktiseras kom hit.
Ujuni Ahmed har rätt när hon säger att den kulturella känsligheten har gått för långt. Visst ska man respektera andra kulturer och sedvänjor, men när de kulturella särdragen innebär grov fysisk och psykisk misshandel får samhället inte blunda.
Bland annat i Sverige och Storbritannien har åtgärden en egen paragraf i strafflagen, men inte i Finland. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, C, ansåg i somras att också Finland borde överväga en kriminalisering.
Det finns goda skäl att göra det. Att entydigt göra åtgärden olaglig i stället för att inrymma den i den allmänna lagstiftningen om misshandel skulle göra det lättare att bryta traditionen. Det skulle också ge vårdpersonal och andra myndigheter större möjligheter att gripa in när de misstänker att en flicka är i riskzonen.
Samhället kan inte acceptera att skyddslösa barn tvingas uthärda en plågsam och traumatiserande kränkning. Om man i andra länder har märkt att en kriminalisering gör det lättare att bryta den förfärliga traditionen fungerar samma sak säkert också hos oss.

ANDRA LÄSER