"Det finns en bristande samarbetskultur i Finland jämfört med Sverige"

Nu börjar en mycket speciell lönerunda i Finland, med två branscher som hoppat av de omfattande kollektivavtalen. Erfarna röster i Sverige jämför med deras period av djup misstro på 1980- och 90-talet.

Utmarsch vid Telia Sonera i Helsingfors<b> </b>år 2015. En ovanlig syn i Sverige, där man sällan tågar ut från arbetsplatserna i samband med en konflikt.
– Det kan sluta bra i Finland, men det kan bli en ordentlig match före det.
ANDRA LÄSER