Pandemin visar inga tecken på att mattas av – 80-åringar på vårdhem måste vaccineras med snabb tidtabell

Coronaepidemin härjar med full styrka i vårt samhälle och incidensen går uppåt i Helsingfors. Mest syns detta i primärvården, där över 500 patienter vårdas just nu. Vaccinet ger dock ett mycket gott skydd. Seniorer som har fyllt 80 år behöver få en fjärde vaccinationsspruta.

Pandemiläget är tämligen oförändrat både globalt och i Finland. Viruset finns överallt, det smittar lätt och incidensen är hög, den ökar i bland annat Sydkorea, Tyskland, Island och Finland, säger överläkare Otto Helve vid THL under torsdagens coronainfo.
24.03.2022 11:38 UPPDATERAD 24.03.2022 11:43
Coronaläget är fortfarande allvarligt, både i Finland och ute i världen, enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL). Smittan finns överallt och viruset smittar lätt. Incidensen ökar i exempelvis Finland, Tyskland och Kina. Flera patienter än tidigare ligger intagna på sjukhus och belastningen på sjukvården är hög.
– Pandemin är alltså inte över, långt ifrån, även om alla restriktioner nu har slopats, säger överläkare Otto Helve vid THL.
Det finns också goda nyheter: vaccinet ger ett mycket gott skydd mot en allvarlig variant av covid-19. Och vaccinationstäckningen är hög i Finland, 87,2 procent av alla som har fyllt 18 år har fått två doser och 62,2 procent har också tagit den tredje boosterdosen. Om man ser på seniorer över 60 år ligger vaccinationstäckningen på nästan 95 procent.
– Bland dem som får coronasmitta är risken för att behöva intensivvård tio gånger högre för ovaccinerade jämfört med dem som har fått minst två vaccindoser. Risken för dödsfall vid covid-19 är sex gånger högre för ovaccinerade, säger THL:s ledande expert Mia Kontio.

En fjärde dos behövs

Risken för att insjukna i allvarlig covid-19 ökar ju fler bakomliggande sjukdomar man har och ju äldre man är. För att skydda de svagaste rekommenderar THL nu en fjärde dos coronavaccin för en befolkningsgrupp: personer äldre än 80 år som bor på vårdhem eller annan institution.
– THL kommer senare i dag att utfärda en rekommendation om att ge en fjärde vaccinationsdos. Den gäller personer som har fyllt 80 och bor på vårdhem, de bör få ytterligare en vaccinationsspruta med snabb tidtabell, säger Mia Kontio.
Personer som bor på vårdhem och har fyllt 80 år måste få en fjärde dos coronavaccin för att ha ett fullgott skydd mot covid-19, rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd.
Social- och hälsovårdsministeriets ledande expert Liisa-Maria Voipio-Pulkki säger att andelen positiva coronatest har ökat under den senaste månaden. När 34 procent av alla officiella test var positiva i slutet av januari har andelen nu ökat till 44 procent i mitten av mars. Det här syns speciellt på sjukhusen runtom i landet, där omkring tusen patienter har covid-19.
– Belastningen på intensivvårdsavdelningarna har lättat, där fanns i början av veckan 32 coronapatienter. Samtidigt ligger fler coronapatienter än någonsin tidigare intagna på andra avdelningar: 395 patienter får specialistvård och 542 patienter får primärvård. Ungefär två tredjedelar av dessa patienter är intagna på grund av coronaviruset, resten vårdas för andra sjukdomar mer har även coronasmitta, förklarar Voipio-Pulkki.
Av dessa sjukhuspatienter är merparten ovaccinerade.

Inga fler doser i sommar

Vaccinationstakten i Finland har stannat upp under de senaste veckorna. Det är delvis förståeligt, eftersom patienter som är sjuka i corona eller just har tillfrisknat inte ska vaccinera sig genast, utan vänta i minst tre månader efter att de har tillfrisknat.
Två eller tre doser vaccin är ändå tillräckligt för vuxna människor utan bakomliggande sjukdomar, anser experterna.
– Behovet av flera doser ökar i takt med stigande ålder. Medan en yngre person har ett gott skydd efter två vaccindoser ser vi nu att personer över 80 år kan behöva få en fjärde dos för att uppnå samma skydd. Jag tror inte att vi kommer att utöka rekommendationen för en fjärde dos till flera åldersgrupper under våren och sommaren, säger ledande expert Mia Kontio vid THL.

Alla bär ansvar för att stoppa coronan

Coronaviruset finns kvar i vårt samhälle och alla medborgare bär ansvar för att dämpa smittspridningen. Det sker med enkla och välbeprövade medel:
Var mån om god hygien, tvätta händerna ofta och bär munskydd på ställen där många människor vistas.
Stanna hemma om du har symtom. Sprid inte smittan vidare.
Undvik folksamlingar om du tillhör en riskgrupp.
Se till att du är vaccinerad. Ta också andra och tredje dosen. Vaccinet fungerar och ger ett effektivt skydd mot allvarlig covid-19.
Källa: THL samt Social- och hälsovårdsministeriet

ANDRA LÄSER