Nästan äta sig till döds

Journalisten Anne Hietanen har gjort en personlig podcastserie om sina ätstörningar. Hon delar med sig av sin dagbok från sjukdomstiden och reser tillbaka till behandlingshemmet där hon blev frisk.

Som tjugoåring behandlades Anne Hietanen för ätstörningar i Sverige.

Behandlingshemmet finns på Yle Arenan och sänds som radiodokumentär i Yle Vega 25.2 kl. 9.15, repris 3.3 kl. 18.03.

Egentligen hade journalisten Anne Hietanen tänkt göra ett helt annat program om behandlingshemmet för ätstörningar som hon var inlagd på för över tjugo år sedan. Men hon lyckades inte spåra upp sina olyckssystrar, och den enda medpatienten hon fick tag på ville inte ställa upp. Därför blev det i stället en podcastserie i fem delar om hennes egen tid hösten 1994 på behandlingshemmet Mösseberg i Västergötland.
Det handlar om hetsätning, en ätstörning som uppmärksammas mindre än anorexi och bulimi. För Anne Hietanen gick gränsen till bulimin vid att hon inte lyckades spy upp de enorma mängder hon hetsätit, trots att hon i timmar försökte så att halsen blödde. Hennes förhållande till mat var så osunt att tillståndet var livshotande, och när inga behandlingar i Finland hjälpte, tog hennes mamma ett banklån för att hon skulle få hjälp i Sverige.
I den femdelade podcastserien, som även kommer att finnas nerklippt till en radiodokumentär som publiceras på Arenan på lördag, reser Anne Hietanen tillbaka till Mösseberg tjugo år senare. Hon träffar några som arbetade där då hon var inlagd, och hennes reflektioner i dag varvas med skådespelaren Sara Souliés uppläsning ur hennes dagböcker från behandlingstiden. Via dagboksanteckningarna får vi en inblick i behandlingen, som gick ut på att återerövra normala rutiner kring ätandet, samt den unga Annes blick på de övriga intagna och vad som hände på hemmet. Men det är också en ung kvinnas insiktsfulla reflektioner kring sig själv och sin sjukdom, en vilja och målmedvetenhet som möjliggjorde tillfrisknandet.
Serien beskriver skammen, själväcklet och ensamheten som ingick i sjukdomen, men Anne Hietanen försöker också förstå vad som låg bakom hetsätningen, något som hon inte riktigt gått till botten med tidigare. Det hade varit intressant att få höra någon närståendes perspektiv på den sjuka Anne – exempelvis hennes mamma som tog banklånet, eller någon vän. Å andra sidan delar Anne Hietanen så generöst med sig av sina tankar och erfarenheter att det räcker gott och väl. Det är en serie som vill och kan vara till stöd och tröst för den som kämpar med samma problem. Som ätstörningsexpert medverkar psykologen Monica Ålgars.
ANDRA LÄSER