Glaciärraset: Vatten för miljarder i vågskålen

Den rasande glaciären i Indien är en tragisk påminnelse om smältande isar. Vattenförsörjningen för stora delar av mänskligheten står på spel när regnmängder påverkas och glaciärer krymper. – Man kan befara en enorm vattenkris till år 2100, säger Mari Albihn på svenska Sida.

Enorma krafter släpps lösa när en glaciär rasar. På bilden resterna av vattenkraftverket Dhauliganga, nedströms från glaciären Nanda Devi i Indien.
09.02.2021 07:16 UPPDATERAD 10.02.2021 11:01
Den akuta katastrofen, då en del av glaciären Nanda Devi kollapsade, ingår i en långsiktig negativ trend med oerhörda konsekvenser. Himalayas isar är kända som "den tredje polen", i klass med Arktis och Antarktis.
– De är källa till tio av de största floderna i Asien, säger Mari Albihn, miljö- och klimatrådgivare på Sveriges styrelse för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.
Över två miljarder människor förlitar sig direkt eller indirekt på smältvattnet, som rinner ner och möjliggör jordbruk och välstånd i Indien, Kina och andra länder i området.
– Vi pratar inte bara om tillgången på dricksvatten, utan också om att vattenkraften ger energi, och att vattnet är livsnödvändigt för att skapa matförsörjning till alla dessa människor, säger Albihn.

Om 80 år

Den Nepalbaserade regionala organisationen Icimod (International Centre for Integrated Mountain Development) publicerade en stor rapport om läget för två år sedan. Enligt rapporten kan en tredjedel av Himalayas glaciärer vara borta om 80 år – även om mänskligheten minskar de fossila utsläppen så att den globala temperaturhöjningen stannar vid 1,5 grader.
Och Albihn säger att det är lågt räknat, med tanke på att vi än så länge har väldigt svårt att leva upp till de klimatmål som satts upp. Ett scenario i andra änden av skalan är om vi fortsätter att bränna olja, kol och gas som i dag.
En glaciär som den ska se ut – detta är Siachen i gränsområdet mellan Indien och Pakistan på en bild från 2005.
– Det skulle generera en temperaturökning på cirka 5,5 grader i Himalaya, då skulle glaciärnivåerna minska med uppemot 70 procent, säger Albihn, och tillägger:
– Det finns också prognoser som innebär att 90 procent av glaciärerna har smält till år 2100.

Kan varna

Förutom globala ansträngningar för att minska utsläppen jobbar även Icimod och länderna i Himalaya med försök att hejda akuta katastrofer som den i söndags. Att stoppa en kollapsande glaciär går inte, men med övervakningssystem för is- och vattenmassor i farozonen kan man åtminstone varna utsatta befolkningar.
I fallet Nanda Devi hade sådana system inte hjälpt, eftersom det av allt att döma var en ovanlig typ av kollaps. I vanliga fall handlar det ofta om glaciärsjöar som växer och till slut utlöser ett ras. Men denna gång var det direkt väderrelaterat, med massiva snöfall som följdes av stark sol. Smältande snö utlöste då jordskred som slog sönder glaciären, enligt preliminära bedömningar från myndigheter i den indiska delstaten Uttarakhand.
Mari Albihn berättar att Icimod ska studera orsakerna bakom detta ras, och väntas skicka ett utredningsteam till området inom kort.

"Världens tak"

Bergsregionerna i Centralasien brukar kallas "världens tak" eller "den tredje polen", eftersom de ligger så högt och vid sidan av Nord- och Sydpolen innehåller mest snö och is i hela världen. Flera bergskedjor, som delvis går in i varandra, löper genom regionen, däribland Hindukush, Karakoram och Himalaya.
Den sammanlagda ytan är över 4,2 miljoner kvadratkilometer. Samtliga 14 bergstoppar i världen som når över 8 000 meters höjd ligger i detta område.

ANDRA LÄSER