Språkfrågorna kräver kontinuerlig bevakning, även i kommunerna

Språkfrågan skall hållas högt på agendan varje dag i våra kommuner, inte enbart i festtal och i valannonser.

Nina af Hällström lyfter i sin insändare (HBL Debatt 3.5) förtjänstfullt upp vikten av att hålla fast vid de svenskspråkiga traditionerna och kulturen. Språkfrågorna hamnar ibland i skymundan i kommunalvalskampanjerna vilket är beklagligt eftersom bevakningen av de svenska frågorna är en viktig del av det lokala beslutsfattandet.
Svenskan är allt mer undanträngd, av orsaker som af Hällström lyfter upp i sin insändare, i hela Nyland och speciellt i huvudstadsregionen. Därför är det mer än viktigt att beslutsfattarna har beredskap och intresse av att stå upp för rätten till service på det egna modersmålet.
Det kan gälla att argumentera varför det är viktigt med tillräckligt många svenskspråkiga daghemsplatser tillräckligt nära, varför den svenskspråkiga skolan per elev är lite dyrare än motsvarande finskspråkiga eller varför det är viktigt att man skall kunna tala svenska när man behöver vård.
Även i Grankulla, där 34 procent av befolkningen utgörs av svenskspråkiga, krävs det en kontinuerlig bevakning. Det ser vi inte minst i frågor i anslutning till dagvården och skolorna. Samhällsuppgifter som är helt centrala för bevarande av det svenska språket och den svenska kulturen över tiden.
Språkfrågan skall hållas högt på agendan varje dag i våra kommuner, inte enbart i festtal och i valannonser. I kommunalvalet den 13 juni avgörs vem som bevakar dessa frågor de närmaste fyra åren i kommunerna.

Johan Johansson,

stadsstyrelsemedlem (SFP), Grankulla

ANDRA LÄSER