Cygnaeusföräldrar kräver att SFP bär ansvar

Cygnaeus lågstadieskola ska inte behöva stänga bara för att Busholmen får en tvåspråkig skola. Det anser direktionen för Cygnaeus, som menar att avgörandet hänger på SFP.

31.01.2016 16:47 UPPDATERAD 31.01.2016 19:03
Utbildninsgverkets förslag att stänga Cygnaeus lågstadieskola och i praktiken dela upp de yngre eleverna mellan Norsen och Busholmens tvåspråkiga skola väcker kritik.
– Vi kräver en timeout. Vi vill att den beredning som svenska sektionen ska ta ställning till bordläggs så att vi hinner föra fram ett nytt alternativ, säger Jannika Enegren, ordförande för direktionen i Cygnaeus.
Björn Månsson (SFP), stadsstyrelsens representant i Utbildningsnämndens svenska sektion, skriver på Facebook att Cygnaeus borde bevaras som en skola åtminstone för årskurserna 0–4 (0 står för förskola) medan åk 5–9 kunde inhysas i Norsens byggnad.
– Vi håller på att ta fram ett alternativ i linje med Månssons. Vi hoppas att sektionen bordlägger frågan på torsdag och att vårt alternativ kan tas till behandling tillsammans med Utbildningsverkets förslag. SFP har en avgörande roll i den här frågan, säger Jannika Enegren med hänvisning till SFP:s ordförandeskap i sektionen.
Hon påpekar att det hör till närdemokratin att föräldrar ska höras, och att politikerna i nämnden inte ska sluka tjänstemännens beredning med hull och hår. Enligt Enegren är frågan inte akut eftersom Busholmens skola ändå inte existerar före 2019.
– Det är nästan svinaktigt att man vill klubba igenom frågan på det här sätter. Ska SFP verkligen gå i bräschen för att stänga en svensk skola med fina resultat och en bra lärarkår? Det här står och faller med SFP och Veronica Hertzberg, säger Enegren.
Hertzberg är ordförande i svenska sektionen. Hertzberg, Månsson och hela hopen föräldrar debatterade frågan flitigt på Facebook hela veckoslutet.
Månsson har betecknat förslaget att stänga Cygnaeus som "oacceptabelt". Marcus Rantala (SFP) som tog initiativet till den nordiska skolan skriver på Facebook att det aldrig var meningen att den skulle stänga en svensk skola.

Onödig renovering?

Veronica Hertzberg hyllar mycket i beredningen, men betecknar förslaget att stänga Cygnaeus som "beklagligt". Hon hänvisar till en förestående renovering och skriver man säkert kunde ta vara på den pedagogik som utvecklats i Cygnaeus.
Jannika Enegren säger att direktionen inte informerats om att skolhuset borde renoveras. Hon ser inte heller något skäl till det.
– Det finns inget beslut om en renovering, bara en plan om att kanske renovera skolan 2021. Renoveringen låter som ett selektivt argument.
Enegren betonar att hon inte har något emot en nordisk skola på Busholmen även om den enligt henne i praktiken blir till 80 procent finsk. Hon ser problem i beredningen och i motiveringen till att en del av barnen i Cygnaeus upptagningsområde ska skickas till Busholmen, andra till Norsen.
Enegrens påpekar att hennes egna barn hinner undan den föreslagna skolflytten. Många föräldrar i de södra stadsdelarna oroar sig för småbarnens trafiksäkerhet om de ska åka till Busholmen.
– I praktiken skulle över hälften av våra elever till Busholmen. Det vore en extremt radikal försämring, säger Enegren.
Flera föräldrar som backar upp Busholmens skola har deltagit i diskussionen på Facebook. De avstår från att kommentera frågan för HBL för att inte stämplas som motståndare till Cygnaeus. Vissa har strukit sina tidigare inlägg med samma motivering.

ANDRA LÄSER