Arbetshälsoinstitutet: Så här städar du för att förebygga spridning av coronaviruset

Instruktionerna är främst avsedda för rengöringen av sådana lokaler där personer med covid-19 har vistats. De nya förhållningsreglerna har utarbetats i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Enligt Arbetshälsoinstitutets nya städinstruktioner gäller det att rengöra dörrhandtag extra noga eftersom coronaviruset kan överleva i flera timmar eller dagar på dörrhandtag, strömbrytare eller vattenkranar.
Enligt Arbetshälsoinstitutet kan coronaviruset hållas kvar på olika ytor i flera timmar och i vissa fall i flera dagars tid. Det beror på vilka fysiska material som används i inredningen och vilken temperaturen är i en lokal.
Men det saknas för närvarande forskningsrapporter om coronavirusets förmåga att överleva i olika fysiska miljöer, tillägger Arbetshälsoinstitutet i ett pressmeddelande.

Så ska du städa enligt Arbetshälsoinstitutet

Instruktionerna är framtagna för alla lokaler där man vill förebygga virussmittor, men vissa är särskilt avsedda för lokaler där någon coronasmittad person vistats:
Ordningsföljden är att man börjar med de renaste ytorna och arbetar sig fram mot de smutsigaste eller mest kontaminerade, för att inte sprida viruset ytterligare.
De ytor man rör vid mest – dörrhandtag, armstöd, bordsytor, strömbrytare, vattenkranar – ska rengöras ofta och noggrant. I lokaler där en smittad person vistats ska de desinficeras med exempelvis 70-procentig etanol eller klorlösning (0,1 procent, eller 0,5 procent för toaletten). Följ instruktionerna på desinfektionsmedlet.
På arbetsplatser ska personalrum städas med andra redskap än sådana lokaler där kunder eller allmänheten vistas.
Rengöringsmedlet ska vara svagt basiskt, det vill säga ha ett pH-värde på över 7. Toaletter och kök kan dessutom rengöras med desinfektionsmedel.
Händerna ska skyddas med handskar. Efter städningen ska handskarna antingen rengöras och torkas eller så ska handskarna bytas ut.
Städredskapen ska rengöras efter städningen. Om man vet att en smittad person vistats i lokalen är det bäst att använda engångstrasor som genast tillsluts i en påse och föra dem till de hushållssopor som går till förbränning.
Soptunnan ska tömmas dagligen. Den får inte bli överfull, så att det inte går att tillsluta påsen utan att röra vid soporna.
Även om man använt städhandskar ska händerna tvättas med tvål ända upp till armbågarna då handskarna är avlägsnade.
Handdukar och andra textiler ska tvättas i 60-90 grader. Om de inte håller för det kan man använda desinficerande tvättmedel.
Enligt de nya städinstruktionerna ska man fästa speciell uppmärksamhet vid dörrhandtag, armstöd, bordsskivor, strömbrytare och vattenkranar. Arbetshälsoinstitutet rekommenderar bland annat att städpersonalen använder sig av gummihandskar, basiska rengöringsmedel och desinficeringsmedel som innehåller etanol eller klor.
Handdukar och sängkläder ska tvättas i 60-90 graders tvättprogram om textilerna kan ha varit i kontakt med personer som har smittats av coronaviruset. Händerna ska tvättas upp till armbågarna med tvål och vatten efter fullgjord städning.
Instruktionerna innehåller också detaljerade anvisningar för den skyddsutrustning som städpersonalen ska använda sig av när de städar lokaler som kan innehålla spår av coronaviruset.
ANDRA LÄSER