Mer inkomster, ökad konsumtion – därför betalade vi mer skatt i fjol

Skatteförvaltningen samlade in 75,6 miljarder euro i skatter i fjol. Det är en ökning på drygt 9 procent från året innan. Både privatpersoner och samfund betalade mer skatt.

Trots pandemin ökade inkomsterna i fjol, vilket är en betydande orsak till att skatteintaget växte. Fortfarande lyfts ändå mer arbetslöshetsförmåner än normalt.
Anna Svartström
31.01.2022 05:00
Trots coronapandemin ökade både privatpersoner och företag sina inkomster i fjol. Den slutsatsen kan man dra av Skatteförvaltningens preliminära siffror över skatteintaget 2021. Det ökade nämligen med 9,2 procent från året innan.
I Finland betalades 75,6 miljarder euro i olika skatter. Privatpersoners inkomstskatt stod för den största delen, 33,7 miljarder euro. Det är en ökning på 5,9 procent från 2020.
Procentuellt sett ökade intaget av samfundsskatt mest, med 38,1 procent till 6,6 miljarder euro. Momsen ökade med 10,6 procent till 20 miljarder euro.
Generaldirektör Markku Heikura betonar i pressmeddelandet att beskattningen inte skärptes som helhet 2021. Ökningen av skatteintaget beror alltså inte på det.
"Preliminära siffror visar att det ekonomiska läget var ytterst bra år 2021, trots coronaläget. Skatteintaget påverkas mest av det som händer i ekonomin", säger han.
Ännu är siffrorna inte slutliga, utan beloppen preciseras efter att skattedeklarationerna lämnats in på våren. Största delen av privatpersoners inkomstskatt betalas ändå så att den dras av från lönen.
Jämfört med 2020 lyfte färre arbetslöshetsförmåner 2021, men beloppet var fortfarande högre än normalt.
De stora ökningarna av moms och samfundsskatt beror i hög grad på att skatteintaget året innan var svagt, påpekar Skatteförvaltningen.
Inkomstskatten för samfund är bland annat den skatt som aktiebolag betalar. Den ökningen är stor och Skatteförvaltningen betonar att det ännu är för tidigt att dra slutsatser om den. Klart är att en del av ökningen beror på att skatter för 2020 betalades i början av 2021.
"Många företag blev oroliga för hur coronasituationen skulle påverka dem på våren 2020 och minskade kraftigt på förskottsskatterna som de betalade. På hösten 2020 var dock situationen redan betydligt ljusare. Många företag märkte sedan att de till slut hade betalat för lite förskottsskatt år 2020. Dessa skatter betalades först i början av fjolåret", säger överinspektör Matti Luokkanen i pressmeddelandet.
Momsökningen beror på att folk konsumerade mer i fjol än året innan, men också på att de minskade 2020 för att företagen hade det tuffare och för att regeringen beslutade om olika betalningsarrangemang för att lindra deras läge.
Också källskatten ökade betydligt i fjol. Den betalas på bland annat vinstutdelningar.
"År 2020 förbjöd Europeiska centralbanken banker från att betala ut dividender till sina aktieägare. Ökningen av skatteintaget på källskatt beror till största delen på att förbudet lyftes i fjol och bankerna betalade ut dividender", säger Luokkanen i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER