Wallin vill legalisera eutanasi

Vore det dags att göra eutanasi lagligt, frågar riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) i ett skriftligt spörsmål till regeringen. Wallin hänvisar till opinionsundersökningar och skriver att en klar majoritet av finländarna godkänner eutanasi.

– Eutanasi är i slutändan en fråga om människans rätt att bestämma över sitt eget liv, skriver riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) i ett skriftligt spörsmål till regeringen.
Eutanasi betyder att en patients död orsakas eller försnabbas medicinsk väg på hens önskan. Tjugofyra riksdagsledamöter från sex olika partier har undertecknat spörsmålet, bland annat Silvia Modig (V),Paavo Arhinmäki (V), Ville Niinistö (Gröna), Pekka Haavisto (Gröna), Mikaela Nylander (SFP), Maarit Feldt-Ranta (SDP), Jaana Pelkonen (Saml) och Antti Kaikkonen (C).
– Jag har inga större förhoppningar om att eutanasi legaliseras med vår nuvarande konservativa regering. Tiden är ändå inne för att lyfta upp det här tabubelagda ämnet till diskussion, säger Wallin.
Wallin säger att eutanasi ska vara ett alternativ för dem som lider av en obotlig, dödlig sjukdom eller de som har hårda smärtor livet ut. Patienter som ansöker om eutanasi ska också få information om terminalvård.
– Eutanasi är i slutändan en fråga om människans rätt att bestämma över sitt eget liv. Det finns ingen etisk norm som kan frånta den döende denna rätt, skriver Wallin i ett pressmeddelande.
I dag är eutanasi ett brott i Finland. Det är däremot lagligt att avsluta en patients vård på hens önskan med konsekvensen att patienten dör. Assisterat självmord är också lagligt. Då får patienten tillgång till preparat eller vapen som hen kan ta livet av sig själv med.
– Med tanke på principen om likabehandling blir det svårt att motivera varför endast vissa, därtill kapabla, patienter skall ha möjlighet att själv avsluta sitt liv, skriver Wallin i pressmeddelandet.
Eutanasi är lagligt i tre europeiska länder, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.
Finländarnas attityd mot aktiv dödshjälp analyserades i en färsk doktorsavhandling vid Östra Finlands universitet. Knappa tretusen finländare tillfrågades om hur de förhåller sig till eutanasi. Åttiofem procent av de tillfrågade var för aktiv dödshjälp i Finland.
Legalisering av eutanasi har diskuterats tidigare. Bland annat lämnade riksdagsledamot Henrik Lax (SFP) en lagmotion om frågan 1996. Ett medborgarinitiativ för en legalisering startades 2013, men initiativet fick endast 4 339 underskrifter. Ett medborgarinitiativ behöver 50 000 underskrifter för att det ska behandlas av riksdagen.
Rättelse 21.10.2016 19:15
I artikeln användes begreppen aktiv dödshjälp och passiv dödshjälp, två begrepp som väckt kritik bland läkare. Begreppen användes på ett vilseledande sätt. Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården, ETENE, definierar begreppen på följande sätt.
Eutanasi, det som ibland kallas aktiv dödshjälp, är när en patients död orsakas eller försnabbas via mediciner på hens önskan.
Så kallad palliativ sedering, som ibland också kallas passiv dödshjälp, är när man inte gör något för att stoppa en patients död på hens önskan. Begreppet har kritiserats för att dödshjälp i någon mån alltid är en aktiv handling.
Assisterat självmord är när en patient ges medel att ta sitt eget liv.
ANDRA LÄSER