Det heter Sápmi, inte Lappland

"Det är kanske inte uppenbart för svenskspråkiga i Finland att ordet 'lapp' är ett rasistiskt ord."

06.05.2021 21:32
Det är många som känner till Ayer’s Rock, sandstensmonoliten i Australien. Det är också många som vet att den inte heter så. År 1993 byttes namnet från sitt koloniala namn Ayer’s Rock till ett dubbelnamn, "Ayer’s Rock/Uluru”. Från och med 2002 har det officiella namnet varit “Uluru/Ayer’s Rock”, och nationalparken kring monoliten använder endast namnet “Uluru”. Utbytet av namnen är ett tecken på respekt och erkännande av dess betydelse för Anangu-folket, ett av Australiens urfolk.
Att byta ett kolonialt namn har inte bara symbolisk betydelse, utan handlar också om en viss slags repatriering av kultur. Genom att använda namn från urfolksspråk kan man visa att man vet vems marker man vandrar på. Man visar att man känner till den långa historien som området och dess folk har. Man visar ett erkännande av att dessa marker tagits bort från dem de tillhör.
Här i Norden har vi ett oändligt antal med platser, där vi skulle kunna använda enbart de samiska namnen. Sápmi är ju enormt stort. Området sträcker sig över riksgränserna från Kuelnegk njoarrk (Kolahalvön) hela vägen ner till Tråante (Trondheim). På finska sidan av gränsen börjar samernas område vid Vuohčču by i Sodankylä kommun och omfattar dessutom de tre nordligaste kommunerna, Eanodat, Aanaar och Ohcejohka. Så ser Sápmi ut.

ANDRA LÄSER