Det heter Sápmi, inte Lappland

"Det är kanske inte uppenbart för svenskspråkiga i Finland att ordet 'lapp' är ett rasistiskt ord."

Det är många som känner till Ayer’s Rock, sandstensmonoliten i Australien. Det är också många som vet att den inte heter så. År 1993 byttes namnet från sitt koloniala namn Ayer’s Rock till ett dubbelnamn, "Ayer’s Rock/Uluru”. Från och med 2002 har det officiella namnet varit “Uluru/Ayer’s Rock”, och nationalparken kring monoliten använder endast namnet “Uluru”. Utbytet av namnen är ett tecken på respekt och erkännande av dess betydelse för Anangu-folket, ett av Australiens urfolk.

ANDRA LÄSER