Algläget typiskt för årstiden – varken haven eller sjöarna är fria från cyanobakterier

Mest alger förekommer vanligen kring månadsskiftet juli-augusti. I år är inget undantag och under den senaste veckan har antalet algobservationer i Finlands insjöar ökat en aning.

Under den senaste veckan har algobservationer gjorts vid sammanlagt 30 nationella stationer. Vid 5 av stationerna handlar det om riklig förekomst av cyanobakterier.
23.07.2020 21:21
Finlands miljöcentrals riksomfattande algrapport visar att cyanobakterier, även kallade blågrönalger, nu finns i både Finlands havsområden och i insjöarna. Algläget är därmed nu typiskt för årstiden, eftersom mest alger vanligen förekommer kring månadsskiftet juli-augusti.
I kustområden har under veckan flest algobservationer gjorts vid Finska vikens, Skärgårdshavets och Bottenhavets kust.
På grund av det blåsiga vädret är algerna i havsområdena nu främst utblandade i vattnet. Under förra helgen då det var mer vindstilla och molnfritt observerades ändå även algblomningar i stora havsområden i Finska viken, då i ett område allt från Stockholms kust ända till inloppet till Sankt Petersburg.
Då kunde samtidigt även via satellitbilder urskiljas kraftiga algblomningar i inre skärgårdsområden i Sibbo, Borgå och Lovisa. Tisdagens satellitbilder bekräftade att algområdet hade utvidgats ytterligare utåt från skärgården i riktning mot ön Hogland i Finska viken.
Havsvattentemperaturen är nu i Bottenhavet och Bottenviken mellan 15 och 20 grader. I Skärgårdshavet är vattnet mellan 17 och 20 grader. I Finska viken är vattnet däremot aningen svalare, vattentemperaturen rör sig där mellan 10 och 17 grader.

Varmt vatten i sjöarna

I sjöarna har antalet algobservationer ökat en aning under den senaste veckan och observationer har gjorts vid sammanlagt 30 olika nationella stationer. Vid 5 av stationerna har det handlat om riklig förekomst av cyanobakterier.
Utöver det har miljöcentralen fått in omkring 100 meddelanden av medborgare som misstänkt sig ha påträffat alger i sjöar runtom i landet. Omkring 70 av de observationerna stämde.
Ytvattnet i sjöarna är nu på många håll i landet från 1 till 4 grader varmare än normalt för årstiden. I södra och mellersta Finland är vattnet mellan 19 och 23 grader. I norra delarna av landet och Lappland kan temperaturen i sjöarna variera allt mellan 9 och 21 grader.

ANDRA LÄSER