Ett femtiotal yrken lider brist på arbetskraft – överutbud inom tjugo yrken

Finland behöver fler specialister inom socialt arbete och barnträdgårdslärare, visar Arbets- och näringsministeriets kartläggning.

Arbets- och näringsministeriets Yrkesbarometer visar att det finns 52 yrkeskategorier där det råder brist på arbetskraft.
27.09.2019 14:35 UPPDATERAD 27.09.2019 14:40
Det råder brist på arbetskraft i 52 yrken i Finland, enligt Yrkesbarometern som är Arbets- och näringsministeriets kartläggning av förutsättningarna för sysselsättning inom olika yrkeskategorier. I våras var antalet yrken som lider brist på arbetskraft 54.

Brist på arbetskraft, tio-i-topp:

Specialister inom socialt arbete.
Barnträdgårdslärare.
Kontors- och hotellstädare.
Audiologer och logopeder.
Allmänläkare.
Överläkare och specialistläkare.
Sjukskötare.
Närvårdare.
Försäljare, telefonförsäljning och kontaktcenter.
Restaurang- och storhushållspersonal.
Källa: Yrkesbarometern II/2019
Störst är bristen på arbetskraft i yrkeskategorierna specialist inom socialt arbete, barnträdgårdslärare, kontors- och hotellstädare samt audiolog och logoped. Det har rått brist på logopeder och städare en längre tid.
Däremot har yrken inom byggbranschen och industrin försvunnit från listan på yrkeskategorier som har störst brist på arbetskraft. För ett år sedan rådde det stor brist på arbetskraft inom ett flertal yrken i dessa branscher.
Enligt Yrkesbarometern är det störst överutbud av arbetskraft inom yrket kontorssekreterare. Det råder överutbud även av bland annat skräddare, grafiska designer, montörer, reparatörer, datasupportpersonal och journalister.

Överutbud av arbetskraft, tio-i-topp:

Kontorssekreterare.
Skräddare, ateljésömmerskor, körsnärer, modister.
Grafiska designer och multimediadesigner.
Montörer och reparatörer.
Datasupportpersonal.
Journalister.
Ledningsassistenter och avdelningssekreterare.
Specialister inom reklam och marknadsföring.
Möbelsnickare.
Tryckare.
Källa: Yrkesbarometern II/2019
Sammanlagt finns det 21 yrken där det är överutbud av arbetskraft, enligt Yrkesbarometern. Det är lika många som i våras.
Yrkesbarometern baserar sig på uppskattningar som arbets- och näringsbyråerna gjort i augusti-september. Nästa Yrkesbarometer publiceras våren 2020.

ANDRA LÄSER