Ska du ut och resa under helgerna – så här är coronaläget i Norden

I Europa är det flera länder där smittan ökar och skenar i väg. I Norden är inte smittspridningen så omfattande och varierar från land till land. De flesta nordiska länder har infört något slags restriktioner.Det här gäller i de nordiska länderna just nu.

Från och med den 1 december börjar covidintyg användas i Sverige.
Medan till exempel Österrike stänger ner samhället i tio dagar, det gäller också vaccinerade, är Sverige just nu det nordiska land där smittspridningen är som lägst. Sverige har haft en låg smittspridning med tämligen få inlagda på sjukhus under en längre tid.
Ändå förbereder sig Folkhälsomyndigheten och regeringen för att smittan kommer att öka också här under den närmaste tiden. Eftersom de så kallade pandemilagarna fortfarande är i kraft finns det möjlighet att snabbt införa nya restriktioner. Det är något som man gör, i preventivt syfte, från och med den 1 december när covidintyg införs vid evenemang inomhus som har fler än 100 deltagare. Exakt vilka etablissemang som berörs av passkravet är ännu inte klart men i det första skedet kommer det att krävas för att gå på teater, bio, konserter och andra evenemang med fler än 100 deltagare.
Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell säger att Folkhälsomyndigheten är förberedd på att smittan kommer att öka den närmaste tiden.
Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell kan det passet också införas på krogar och gym.
Det kräver också Moderaterna med motiveringen att det är svårt att förstå skillnaden mellan 101 personer på krogen och motsvarande mängd på ett annat slags evenemang.
Enligt Tegnell är det här ändå en åtgärd som man inte vill införa.
– Vi vet inte hur långt bort det är, vi hoppas att vi aldrig ska behöva komma dit, sade Tegnell i torsdags på myndigheternas gemensamma presskonferens.
Mera detaljer om hur vaccinbeviset ska utformas blir klara när riksdagspartiernas socialpolitiska talespersoner träffas på tisdag för att diskutera frågan.

Stockholm inte värst

När det gäller de olika regionerna är det faktiskt inte i Stockholmsregionen som smittspridningen är störst. Kommuner som är markerade mörkröda på kartan över smittspridningen är till exempel Haparanda i norr, Arboga i mellersta Sverige, Strömstad på gränsen till Norge på västkusten och Hultsfred i Småland. Resten av landet är nästan helt utan smitta eller har ett tiotal smittade under veckorna 44-45.
I Stockholmsregionen vårdas den här veckan ett dussin färre patienter än veckan innan även om antalet smittade har ökat.
– Antalet personer som är så sjuka av covid-19 att de behöver sjukhusvård har under en längre tid legat mellan 70 och 90 patienter. Det är däremot lite bekymmersamt att antalet konstaterat smittade ökar något, jämfört med föregående vecka, som dock var höstlov vilket kan ha påverkat provtagningen. Särskilt med tanke på hur smittspridningen ser ut i stora delar av övriga Europa just nu, säger Johan Bratt, chefsläkare vid Region Stockholm.
Bratt säger också att de allra flesta som insjuknar i covid-19 är ovaccinerade eller har inte fått båda sprutorna.
De flesta som insjuknar i Stockholm är ovaccinerade.

Testning igen

När det gäller testningen har Folkhälsomyndigheten återkallat sitt beslut att trappa ned på den på grund av den ökande smittan i Europa.
Att resa till Sverige från de andra nordiska länderna, EU och EES-länderna är fullständigt fritt också om man är ovaccinerad. Då är rekommendationen att man ska testa sig genast när man har anlänt till landet.

Dansk testning

Danmark hade en skenande smittspridning för några veckor sedan. Regeringen beslöt därför att igen kategorisera coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom för att kunna införa nya restriktioner för att kunna få ner smittan.
Danmark har infört restriktioner för att få ner smittan – till restriktionerna hör covidintyg.
Då återinfördes covidintyget som första motåtgärd.
I Danmark har man infört kommunala incidenstal för att kunna införa lokala restriktioner. De här incidenstalen sänktes i måndags och nu ligger en tredjedel av de danska kommunerna över smittgränsen. Ännu för några veckor sedan var den så kallade bekymmersgränsen 500 fall per 100 000 invånare under 14 dagar, den sänktes till 400 för att lättare kunna införa lokala restriktioner. Då var den största smittspridningen i kommunerna runt Köpenhamn nu gäller det en mycket större andel kommuner. Ett tilltag som en del kommuner har infört är att dela upp yngre skolelever i mindre grupper för att smittan inte skall spridas bland dem.
Danmark har varit föregångare när det gäller testning och det fortsätter man med i mycket högre grad än i resten av Norden. Under det senaste dygnet testades över 174 000 personer. Samtidigt har antalet som vårdas på sjukhus minskat med nästan tio medan de som behöver intensivvård har ökat med tre så att femtio personer nu vårdas på intensivvårdsavdelningar.

Lätt för vaccinerade att åka till Danmark

Att resa till Danmark innebär inga problem för vaccinerade. Ovaccinerade ska antingen ha ett högst 72 timmar gammalt PCT-test eller ett högst två dygn gammalt antigentest. Om man flyger in till Danmark kan man testa sig på flygplatsen. Coronatesterna är gratis i Danmark.
Norge har nyligen ändrat på inresereglerna från flera länder.

Finländska regioner är röda i Norge

Norge har klarat sig bra under pandemin men har nu också en ökad smittspridning. Därför har man ändrat på inresereglerna från många olika länder och regioner. Den norska regeringen har använt sig av en så kallad smittkarta och gjort ändringar i restriktionerna när det gäller resenärer.
I mitten av november införde man karantänsbestämmelser som bland annat gäller en del regioner i Finland. Det betyder att ovaccinerade personer från centrala Tavastland, södra Karelen och östra Savolax som vill åka till Norge får förbereda sig på karantän. Detsamma gäller till exempel centrala Danmark. Karantänen förkortas om man tar ett PCR-test inom tre dygn efter att man har anlänt till Norge.

Munskydd och karantän

Den höga smittspridningen i Norge innebär också att man nu inför lokala krav på munskydd i en del norska kommuner vid sådana förhållanden där man inte kan hålla en meters avstånd till varandra.
Dessutom utreder det norska Helsedirektoratet om ”koronasertifikatet” – covidintyget – kan tas i bruk för att minska smittspridningen. Det är inte bara resenärer som ska kunna sättas i karantän, rekommendationen är att också familjemedlemmar ska isoleras om smitta uppdagas bland närstående oberoende av vaccinationssprutan. Det ska ändå gå att testa sig ur en sådan karantän.
För att riktigt lägga sten på bördan för norrmännen har Helsedirektoratet också avlyst den norska traditionen med julbord.
Den norska situationen är allvarlig för hälsovården och sjukhusen i landet rapporterar om pressat läge med många patienter som vårdas för covid-19.
Under de senaste 7 dagarna har nästan 12 000 smittade rapporterats. Antalet inlagda på sjukhus har igen börjat öka och ligger på över 200.
I Bergen har det registrerats över 200 smittade vilket är det högsta antalet sedan pandemin började.
I staden finns det redan ett krav på munskydd i kollektivtrafik, affärer och köpcentrum.
Smittöverläkaren Marit Voltersvik säger till NRK att väldigt många smittade är vaccinerade.
– Vaccinet skyddar så att man inte blir så sjuk om man blir smittad men du kan fortfarande bli det och sprida smittan vidare, säger hon.

Maxantal deltagare på Island

På Island har man redan haft munskyddskrav och det kommer att vara i kraft åtminstone till den 8 december. Island såg ut att vara ute ur pandemin men har nu en incidens som är näst högst i Norden efter Danmark.
För vaccinerade på väg till Island innebär det att det krävs ett PCR- eller antigentest och ett godkänt covidbevis innan man går ombord på flyget. Efter det finns det inga krav på tester. En ovaccinerad person som inte har haft covid-19 behöver ett PCR-test som inte är äldre än 72 timmar, får sitta i karantän i fem dygn och testas igen efter att den är över.
De isländska restriktionerna är annars också tämligen stränga: maximalt antal deltagare är 50 både på privata och offentliga evenemang. För att kunna vara upp till 500 måste alla ha tagit snabbtest. Det måste gå att hålla ett avstånd på en meter, alla deltagare måste registreras och kunna identifiera sig med namn, id-kort och telefonnummer. Om det inte går att hålla ett avstånd på en meter är munskydd obligatoriskt. Munskydd är ett krav på de flesta andra ställen också.
Också affärer får ta in maximalt 50 personer. Krogar och nattklubbar måste stänga klockan 22.
Edit: 21 november 09.30. Precisering. Munskyddskyddskravet i Norge är inte en så kallade nationell restriktion utan har införts i en del kommuner.
ANDRA LÄSER