Världen och välfärden enligt Vartiainen

Analysen av det finländska välfärdssamhällets framtida utmaningar är briljant i sin överskådlighet och tydlighet, men de avsnitt som behandlar den utbudsekonomiska synen på sysselsättningspolitiken är alltför begränsade och teoretiska.

Christer K. Lindholm
15.04.2019 10:00
Juhana Vartiainen, en av våra mest namnkunniga nationalekonomer, har som riksdagsman blivit känd för ett färgstarkt och tidvis rätt fränt språkbruk mot politiska meningsmotståndare. I Vartiainens nyligen utkomna bok Suomalaisen talousajattelun kritiikki lyser de verbala rallarsvingarna däremot med sin frånvaro, och tonen är även i övrigt genomgående saklig och balanserad.

ANDRA LÄSER