Helsingfors skolsektor föreslås få miljonbelopp för coronasmällen – i stället för planerade nedskärningar

Skolorna och småbarnspedagogiken i Helsingfors föreslås få 17,5 miljoner euro i tilläggsanslag för att kunna hantera de problem med psykisk ohälsa och brister i lärande som coronarestriktionerna har orsakat. Godkänns förslaget hävs den nedskärning på 11 miljoner euro som tjänstemännen föreslagit.

Den här veckan har de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen återgått till närundervisning, åtminstone växelvis, i Helsingfors skolor.
Fostrans- och utbildningsnämnden vid Helsingfors stad föreslår att skolorna och småbarnspedagogiken ska få överskrida budgeten med 17,5 miljoner euro i år. Det är för att sektorn ska kunna hantera den smäll som främst distansundervisningen har orsakat under coronarestriktionerna.
Nämnden röstade flera gånger och stannade slutligen för Emma Karis (Gröna) förslag med rösterna 11–0 och 2 nedlagda. Det ger sektorn mer än dubbelt så mycket extra pengar som tjänstemannaförslaget som låg som grund för tisdagskvällens möte. HBL har tidigare skrivit om de planerade nedskärningarna.
– Jag är lättad för att nämnden gav ett så brett stöd till vårt förslag. Coronan har belastat barnen och ungdomarna hårt. De här pengarna ska underlätta skolvardagen, säger Kari.
De extra miljonerna behövs både för att reparera skadan av brister i lärandet och för att åtgärda den psykiska ohälsa som långvarig distansundervisning har orsakat.

Exakt hur ska pengarna användas, Emma Kari?

– Det överlåter vi till skolorna att besluta, de vet bäst själva var vilka insatser behövs. Men jag hoppas pengarna används så att gruppstorlekarna inte ökar och så att man skaffar det slags stöd som behövs.
Det är tillåtet för stadens nämnder att föreslå budgetöverskridningar om det kan anses befogat. Nämnden för fostran och utbildning bedömer att behovet av att stärka barnens och ungdomarnas lärande och psykiska välbefinnande kommer att öka ansenligt.
Inom den grundläggande undervisningen behöver 40 procent av eleverna redan mer stöd än förut. Med den motiveringen anser nämnden att det är befogat att överskrida budgeten.
Nämndens förslag lämnas till stadsstyrelsen och fullmäktige att den extra potten på 17,5 miljoner euro ska fördelas så att småbarnspedagogiken får 1,5 miljoner, den grundläggande undervisningen 11 miljoner, yrkesutbildningen 2 miljoner och gymnasieutbildningen 1 miljon. Ytterligare 1 miljon ska vikas för flerspråkiga stödpersoner i undervisningen och 1 miljon för elevvården.
Samlingspartiet föreslog tilläggsanslag på 8,9 miljoner och Vänsterförbundet på 27 miljoner, men efter omröstningar stannade nämnden för De grönas 17,5 miljoner.
Tidigare siktade budgeten på att skära 11 miljoner i den grundläggande undervisningen. Nämndens förslag kommer därmed att häva det beslutet, om det godkänns när processen går vidare.
– Jag hoppas verkligen att stadsfullmäktige behandlar den här frågan snabbt så att vi har ett beslut före sommarpausen. Skolorna planerar redan för hösten och de behöver pengarna innan höstterminen börjar, säger Emma Kari.

ANDRA LÄSER