Efter gran som föll på skidåkare i Svedängen – nu ska motorsågen ta ned hundra träd

På Helsingfors stad är man orolig över en skadeinsekt som blir allt vanligare. Hundratals granar har redan dött i Centralparken, och träden kan vara farliga.

Jenny Lucander var med om att en gran föll över henne i vintras. Till vänster syns granar som torkat och dött av skadeinsekter i Månsas.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
31.05.2022 08:35 UPPDATERAD 31.05.2022 08:56
I början av februari berättade Jenny Lucander om hur hon var en hårsmån från döden när en gran plötsligt föll på henne i skidspåret i Svedängen.
– Plötsligt lät det som ett pistolskott. Och sedan var jag inne i en gran. Jag hade en skyddsängel för stammen nuddade vid min panna och föll mot min högra arm, sade Lucander då till HBL.
Nu ska Helsingfors hugga ner flera träd vid gränsen till Svedängens idrottspark men också på flera andra ställen i staden.
Den ansvariga miljömästaren, Antti Kurkaa, har tidigare konstaterat att flera träd är i dåligt skick längs med en del av skidspåren i Svedängen. 
– Där finns en chockerande mängd träd som är i dåligt skick. Jag hoppas att inget tråkigt inträffar, uppgav han.
Redan i vintras höggs 90 döda träd ner i Tomtbackaskogen i den norra delen av friluftsområdet.

Staden orolig

I slutet av maj sågar staden ned drygt 100 träd som skadats av först och främst granbarkborren.
Motorsågen ska jobba i Centralparken på följande ställen: norr om Dals ridplan, Svedängen, Håkansåker, Baggböleskogen samt på bägge sidor av Talldungevägen i Månsas.
Det är i synnerhet stora granar i Centralparken som drabbats av granbarkborrens framfart de senaste åren. I Svedängen har redan över 200 och i Månsas över 100 granar dött.
Staden oroar sig över att man framöver förlorar fler gamla granar när insekten blir ännu vanligare.
Också i Domargård, som hör till Domarby, Krämertsskog och på Västanfjärdsnäset i Drumsö ska träd bort.
Granbarkborren är en skalbagge som tar sig in i barken på granar. Det resulterar i torra barr, att barken lossnar och att träden förr eller senare faller omkull. I takt med klimatförändringen väntas skadorna från insekten öka.
En del av träden som sågas ned blir nu till flis, andra låter man ligga kvar på marken. Det beror på i vilka stammar som skalbaggen finns kvar.
Staden sågar inte ned träd om det finns fågelbon i det. Först när fåglarna häckat klart kan sådana stammar tas ned.

ANDRA LÄSER