Inte en dag för tidigt med handlingskraftig borgmästare

Synnerligen irriterande är att Vapaavuoris föregångare låtit bygga hus där centrumtunnelns naturliga västra ända skulle ligga.

Helsingfors har uppenbarligen fått en handlingskraftig borgmästare. Äntligen – inte en dag för tidigt! Själv har jag länge satt likhetstecken mellan Finlands ekonomiska kräftgång och Helsingfors oföretagsamhet, vem vill investera i ett land vars huvudstad tappat greppet?
Centrumtunneln är ett gott exempel och något jag med brev och insändare försökt få fart på, hittills förgäves. Våren 2001 presenterades planen för centrumtunneln som ett superdyrt underjordiskt trafiknät med korsningar, flera filer etcetera. Jag kommenterade och satte fokus på byggandet av en tunnel under centrum. Jag hade i början av 1990-talet upplevt ibruktagandet av Oslos centrumtunnel där, förutom personbilar, hela den massiva långtradartrafiken från södra Sverige styrdes under jorden med en enkel tunnel. Nu är området mellan Oslos karakteristiska rådhus och Aker Brygge närmast en lugn park vid stranden.
I år har medierna visat två alternativ för centrumtunneln, det ena en enkel och billigare tunnel och det andra ett dyrt med anslutningar till bland annat parkeringshus. Kort och gott, det dyra är alltför dyrt för att bli verklighet. Å andra sidan räcker den billigare tunneln bra och det av två orsaker. Tunneln tömmer centrum på genomfartstrafiken och om några år övertar Tripla i Böle en stor del av kommersen nära centrumtunnelns dragning. Och inget hindrar att några ”bölder” görs längs tunneln i händelse något parkeringshus eller dylikt på egen bekostnad vill bygga en anslutning.
Synnerligen irriterande är att Vapaavuoris föregångare låtit bygga hus där centrumtunnelns naturliga västra ända skulle ligga, likaså uppfarten från tunneln till Mechelingatan.
Ett annat tema jag tagit upp är nordvästra Tölöviken. Jag har föreslagit att bullersamma och maximalt trafikerade Helsingegatan skulle flyttas från stranden nära operan. Platsen är ypperlig för en kulturell byggnad. Under Guggenheim-debatten för ett par år sedan föreslog jag denna plats som mycket bättre än Södra kajen. Turisterna kunde flanerade förbi Musikhuset och Finlandiahuset längs Tölöviken norrut till operan – och vidare. Fredandet av nordvästra Tölöviken passar utmärkt med de förslag reklambyrån N2 kommit med om badstrand och hotell vid nordöstra Tölöviken.
Till Jan Vapaavuoris nya klubb för 21 städer framför jag önskemålet om en harmonisering av städernas internetsidor. Lika uppbyggda sidor skulle underlätta sökandet av information, samarbetet mellan kommunerna och därmed – förhoppningsvis – de efterlängtade kommunfusionerna.

Ralf Arvonen

Esbo

ANDRA LÄSER