Vattenkraftverk väcker anstöt i Vanda

Restaureringen av det gamla vattenkraftverket vid Vandaforsen har väckt starka reaktioner bland De gröna i Vanda och föreningen Virtavesien Hoitoyhdistys. NTM-centralen i Nyland utreder nu projektet.

Enligt företagaren Eerin Rosenström som står bakom projektet har det blivit ett alltför stort hallå kring vattenkraftverket vid Vandaforsen.
– Kvarnen och dammen i fråga har funnits i över 200 år. Jag har inga planer på att bygga ett nytt vattenkraftverk och jag har inte heller tillstånd för något sådant projekt. Jag har inga planer på att göra något åt dammen. Jag äger fastigheten med kvarnen och dammen och har därför fulla rättigheter till att också använda dem. Vanda stad nämnde inga undantag gällande kvarnen eller vattenkraften vid köpet. Enligt den information jag fick var Vandaforsen inte heller ett Natura 2000-skyddat område då jag köpte fastigheten.
Han köpte år 2012 fastigheten vid Vandaforsen av Vanda stad med löftet att han skulle reparera huset på fastigheten som skadats i en brand år 2009. Huset planerar han att restaurera till ett hostell och vattenkraftverket är egentligen bara sidoverksamhet i samband med det planerade hostellet.
Tidtabellen för projektet är 10 år och just nu har Rosenström endast en anställd. Projektets finansiering står han själv för, men han ser det ändå inte som ett omöjligt projekt.
– Det är lite exotiskt att kunna visa upp en turbin i källaren och vattenkraften skulle ge hostellet den energi som behövs. Det är dyrt att värma upp ett stort hus och detta skulle kunna vara en hållbar lösning. Det behövs mest fysiskt arbete för att göra detta möjligt och jag har redan inhandlat en använd generator.
NTM-centralen i Vanda är inte överens med Rosenström och tolkar hans projekt som ett nytt vattenkraftverk, vilket skulle kräva ytterligare tillstånd som han inte har. Rosenströms tillstånd för det nuvarande, icke-fungerande vattenkraftverket är från år 1893. Han anser att det tillståndet aldrig har upphävts och således ännu är i kraft.
Rosenström har redan under en längre tid varit intresserad av energiproduktion. Han har ett trägaspatent, men insåg efter att ha gjort två småskaliga projekt i Tyskland att det var oekonomiskt att bränna trä och övergick då till vattenkraft. I samband med att han slutade arbeta med trägas fick han nys om ett vattenkraftverk i Forssa i en byggnad från 1877. Han restaurerade de två turbinerna som nu har varit i gång sedan år 2010.
Verksamheten i Forssa beskriver Rosenström som småskalig och kraftverket producerar runt 800 000 kWh i året till Oulun Energia. Just nu har han ett 30-årigt hyreskontrakt för vattenkraftverket i Forssa.
Enligt företagaren <b>Eerin Rosenström</b> som står bakom projektet har det blivit ett alltför stort hallå kring vattenkraftverket vid Vandaforsen.
Rosenströms projekt är inte omtyckt bland De gröna i Vanda och Virtavesien hoitoyhdistys som arbetar med att bevara miljöskydd och att bevara biodiversiteten i Vandaforsen.
Enligt Kari Stenholm som är aktiv i föreningen Virtavesien hoitoyhdistys är det helt otänkbart att bygga ett vattenkraftverk i Vandaforsen. Bygget skulle ha en mycket skadlig inverkan på den öring som helt naturligt leker i Vanda å. Även lax och en sällsynt musselart finns vid Vandaforsen.
– Vi har i Vanda å Finska vikens bästa bestånd av öring. Det är dessutom öring från havet, vilken annars är utrotningshotad, så det är fråga om mycket värdefull fisk.
Stenholm tycker särskilt att placeringen av det möjliga vattenkraftverket är problematisk.
– Den öring som rör sig i Vanda å förökar sig upp till 95 km från havet, medan vattenkraftverket i Vandaforsen bara är 17 km från havet. De vattendrag vid Vanda å som återställts och förbättrats med tanke på fisken ligger dessutom ovanför Vandaforsen. Om den naturliga öringens möjlighet att stiga till platserna där de leker förhindras eller om fiskarnas möjlighet att ta sig tillbaka till havet förhindras kommer de naturligt förökade öringarna i Vanda å minska avsevärt. De goda resultat man fått med arbetet som gjorts i vattendraget kommer vara förgäves.
Rosenström å andra sidan kommenterar att vattenkraftverket inte skulle påverka öringarna negativt.
– Eftersom jag inte ska förändra dammen kommer det inte att påverka den lekande fisken som ska stiga upp längs ån. Jag ser till och med att projektet kunde ha en positiv inverkan på musslorna som skulle få en bassäng. Det är mycket översvämningar och strömmar i Vandaforsen och vattenkraftverket kunde till och med stabilisera dessa.
Delar av Vanda å är ett skyddat Natura 2000-område med anledning av en musselart och Vandaforsen räknas också till detta område.
Rosenström ser det med anledning av Natura 2000 som osannolikt att tillstånd skulle beviljas för ett nytt vattenkraftverk vid Vandaforsen.

ANDRA LÄSER