Translagen godkändes i riksdagen – Centern delades mitt itu

Riksdagen har godkänt translagen med klar majoritet, trots att Centerns riksdagsgrupp var tudelad.

– Det är skönt att nu få det erkännande det innebär att lagen äntligen är igenom, säger Lina Bonde, ordförande för Regnbågsallians Svenskfinland.

– Det handlar också om hur Finland positionerar sig, hur vi vill bli sedda, kommenterar Lina Bonde, ordförande för Regnbågsallians Svenskfinland, den nya translagen.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
01.02.2023 14:28 UPPDATERAD 01.02.2023 18:08
Den omdebatterade lagen om könsfastställelse, eller kortare translagen, har godkänts i plenum. Lagen godkändes med rösterna 113 för, mot 69 emot. 17 personer var frånvarande vid omröstningen.
Lagen innebär bland annat att kravet på sterilitet för könskorrigering upphävs. Den innebär också att det inte längre krävs någon medicinsk process för en juridisk könskorrigering, utan det räcker med en egen redogörelse. Juridisk könskorrigering kräver fortfarande att personen är myndig.
Vänsterförbundet röstade för translagen. Här firar Merja Kyllönen, Pia Lohikoski och Veronika Honkasalo resultatet.
I omröstningen röstade regeringspartierna i sin helhet för förslaget, förutom Centerns grupp som behandlade frågan som en samvetsfråga och delades mitt itu. Av Centerns ledamöter röstade 12 för lagen och 13 mot. 
Av oppositionspartierna röstade alla grupper förutom Samlingspartiets mangrant mot lagändringen. Av Samlingspartiets ledamöter röstade majoriteten för förslaget.

Så här röstade riksdagen om translagen

Så här föll rösterna om lagen om könsfastställelse, alltså translagen:
Regeringspartierna Socialdemokraterna, De gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiets ledamöter röstade för.
Regeringspartiet Centerns riksdagsgrupp var delad:
För lagen röstade centerledamöterna Petri Honkonen, Antti Kaikkonen, Eeva Kalli, Hilkka Kemppi, Hanna Kosonen, Katri Kulmuni, Antti Kurvinen, Mikko Kärnä, Joonas Könttä, Jouni Ovaska, Annika Saarikko och Anu Vehviläinen.
Mot röstade centerledamöterna Pekka Aittokumpu, Hannu Hoskonen, Hanna Huttunen, Anne Kalmari, Mikko Kinnunen, Esko Kiviranta, Pasi Kivisaari, Markus Lohi, Hanna-Leena Mattila, Arto Pirttilahti, Juha Pylväs, Juha Sipilä och Ari Torniainen.
Fem centerledamöter var frånvarande.
Oppositionspartierna Sannfinländarna, Kristdemokraterna, Rörelse Nu och Makten tillhör folket röstade mot lagen.
Samlingspartiet var delat:
Mot röstade Samlingspartiets ledamöter Heikki Autto, Markku Eestilä, Kalle Jokinen, Atte Kaleva, Jukka Kopra, Mia Laiho, Paula Risikko, Janne Sankelo, Arto Satonen och Kari Tolvanen. Heikki Vestman var frånvarande. Övriga 26 ledamöter röstade för lagen.

”Äntligen!”

Finland har fått kritik av internationella människorättsorganisationer för att den gamla lagen är diskriminerande, och Europarådets människorättsombudsman uppmanade redan 2012 Finland att stryka kravet på sterilitet. Också FN och Europadomstolen har tagit ställning mot ett sådant krav.
Lina Bonde, ordförande för Regnbågsallians Svenskfinland, är glad över att lagen nu godkänts men tycker det är synd att det räckt så länge.
– I Sverige slopades kravet på sterilisering redan för tio år sedan, och där betalar staten ersättning till dem som utsatts. Utvecklingen har verkligen gått väldigt långsamt här. Kravet på sterilitet är en kvarleva från något som helt enkelt inte går att försvara, kommenterar Bonde.
Att lagen godkänts handlar om ett erkännande, säger Bonde, men också om ett hurdant land Finland vill vara.
– Det handlar också om hur Finland positionerar sig, hur vi vill bli sedda. Och nog är det ganska tungt att i det oändliga diskutera en sådan här sak, det är ganska märkligt att det räckt så länge.
Lina Bonde är ordförande för Regnbågsallians Svenskfinland.

Unga utanför

Även om Bonde välkomnar den nya lagen beklagar hon att barn och unga lämnats utanför. Också bland annat barnombudsmannen har kritiserat det förslag som nu godkändes för att åldersgränsen för juridisk könskorrigering lagts för högt, då lagen kräver att den som gör en juridisk könskorrigering ska vara myndig.
– Vi hade hoppats att lagen tagit hänsyn också till de unga. Vi vet att många transunga och ickebinära unga mår dåligt. Puberteten är inte rolig för någon, och det kan vara verkligt svårt om könsidentiteten inte passar in i förväntningarna. Här hade man kunnat fundera på en lägre åldersgräns för den juridiska könskorrigeringen, säger Bonde.

Borde transpersoner som utsatts för tvångssterilisering få ersättning också i Finland?

– Jag tycker att man i de här fallen kan tala om ett personligt övergrepp, och ersättning är absolut en viktig fråga som man borde diskutera.
Panda Eriksson får vårda andras barn men inte skaffa egna

ANDRA LÄSER