Ebeling vill bygga ut kollektivtrafiken

BORGMÄSTARVALET | Mika Ebeling gillar inte fusk och fula knep. I hans huvudstad fördelas makten rättvist mellan partierna.

Schackmästaren Mika Ebeling väntar på nya fullmäktiges nästa drag i spelet om platser i nämnder, styrelser och direktioner.
Vi måste börja med att tala om schack. Borgmästarkandidat Ebeling är flerfaldig finsk mästare i schack så man kan säga att han kan de smarta dragen och man kan anta att det är en talang som en politiker har nytta av. Sifferövningarna är många och de är olika. En sådan börjar genast efter kommunalvalet när stadsfullmäktige fördelar platserna i nämnder och direktioner. Schack är ett spel med tydliga regler. Det är inte riktigt likadant med politik.
– De stora partierna kommer igen att roffa åt sig mera makt än väljarna gett dem, säger han.
Omvänt, menar Mika Ebeling, krymper de små partierna i ekvationen mer än deras valframgång förutsätter.
– Jag har räknat på det här. Ta nu FKP till exempel. I förra valet fick kommunisterna 1 mandat av 85 och det borde avspeglas rättvist i nämndeplatserna men icke. FKP har hälften av vad partiet ska ha och ungefär samma gäller oss i KD och SFP. Jag efterlyser rättvisa.
Borgmästarvalet är knepigt för väljarna eftersom det inte är ett direktval. Enligt de flesta bedömare är det i praktiken en affär mellan Samlingspartiets Jan Vapaavuori och De grönas Anni Sinnemäki. Mika Ebeling sällar sig till dem som kritiserar upplägget.
– Säg att Sannfinländarna blir störst i staden med 15 procents väljarstöd och resten av fullmäktige, 85 procent, har inget att säga till om? Det känns inte helt rätt.

Trots marginella chanser i borgmästarvalet ställer du upp, varför?

– Sant, chanserna är små. Jag är med för att jag blev tillfrågad, för att uppdraget är viktigt och för att jag vill utmana kandidaterna i de andra partierna. Och vi ska vara ärliga, som bonus får jag reklam för min fullmäktigekampanj.

Bygger inte på flygplatsen

Som borgmästare skulle Mika Ebeling röja i byråkratin.
– Politiker och tjänstemän ska tjäna folket. Vi ska förenkla systemet. Stadsborna ska slippa springa med samma ärende till många olika luckor.
Ebeling berättar om en bekant som bor i stadens hyreslägenhet. Lokalcentralen hyrde ut en affärsfastighet i husbolaget till en företagare vars verksamhet orsakar oljud och stör många boende.
– Brevväxlingen med staden har pågått i ett år men ärendet framskrider inte.
Så kan det inte vara i Ebelings Helsingfors. För att livet ska bli smidigare och dialogen med staden bättre måste tjänstemännen ha ”tillräcklig makt så att de kan ta besluten”, säger han.
– Jag tror på det jag gör både som präst och politiker.
Mika Ebeling är för en måttlig tillväxt och han tror att staden kan påverka takten. Det ska byggas mera, särskilt bostäder, men inte i Centralparken och inte heller på flygplatsområdet i Malm.
– Statsministerns utlåtande öppnade för en helt ny diskussion om flyget och den ska vi återkomma till men kanske först efter kommunalvalet. Vi måste lyssna på stadsborna.
Ebeling är numera medlem i nämnden för småbarnsfostran men var tidigare länge med i kollektivtrafiknämnden (i dag heter det direktionen för Helsingfors stads trafikverk HST).
– Den tvärgående kollektivtrafiken vid ringvägarna utvecklas och blir bättre. Det gör mig mycket glad.

Borgmästare i Helsingfors

I mars 2016 tog Helsingfors stadsfullmäktige ett beslut om att staden från och med juni 2017 ska ha en borgmästare och fyra biträdande borgmästare. De ersätter stadsdirektörerna och biträdande stadsdirektörerna.
Förändringarna har motiverats med demokratiska argument. Borgmästarna väljs utifrån hur stort det politiska stödet är. Deras mandatperiod är fyra år. Stadsdirektörerna har varit tjänstemän med perioder på sju år.
Borgmästaren väljs av stadsfullmäktige i juni.
Kommunalvalet avgörs den 9 april.
Namn: Mika Ebeling, pastor, stadsfullmäktig
Ålder: 52 år
Bor: Magnuskärr
Familj: Fru och fyra barn

8 snabba frågor

Vad anser du om förslaget att bygga en stormoské i Helsingfors?
– Jag gillar inte tanken. Min uppfattning är att projekt som det här ökar risken för radikalisering. Byggandet motiveras med religionsfrihet så varför får en muslim i ett muslimland som vill bli kristen inte bli det?
Hur många gågator ska det finnas i Helsingfors?
– Situationen är ganska bra nu. Jag tror att enda realistiska möjligheten att utvidga fotgängarcentrum är att bygga centrumtunneln men den är för dyr.
Vad anser du om trängselavgifter?
– Jag är inte helt emot tanken men utvecklar hellre kollektivtrafiken.
Vad tycker du om skolelevernas självständighetsbal?
– Jag har ingen åsikt, egentligen. Kanske inte högst på stadens prioriteringslista men fina traditioner ska vi hålla fast vid.
Varför har du gått med i politiken?
– Heh, jag tror de flesta som går med har blivit tillfrågade, bara. Partierna söker nya krafter. Och jag tror att man kan åstadkomma förändring genom att vara med.
Borde staden erbjuda gratis småbarnspedagogik?
– Nej. Allt kan vara avgiftsfritt men någon betalar ändå. Samma sak med kollektivtrafik, som somliga anser ska vara gratis, och säkert finns någon som tycker att även skatterna ska vara kostnadsfria.
Hur ska staden förhålla sig till den ökande mängden papperslösa personer?
– Helsingfors ska söka lösningar tillsammans med andra liknande städer i Europa. Lösningar som inte skapar nya problem. Myndighetsbeslut ska respekteras både när det gäller asylsökande och exempelvis romska romer, men vi har en moralisk plikt att hjälpa människor i nöd.
Allt fler äldre bor ensamma hemma. Vilket är stadens ansvar för dem?
– Det här är en stor fråga. Vi behöver pengar, vi behöver hjälpande händer och vi behöver utveckla vård på distans. Ingen människa får försummas i sitt eget hem. Det är staden som skapar trygga omständigheter.
ANDRA LÄSER