Esbo investerar miljoner i skolor och daghem

I Esbo stads uppdaterade investeringsplan för de kommande tio åren finns en handfull nybyggen för svenska skolor och daghem. Kungsgårdsskolan torde bli klar inom ett år, medan de planerade daghemmen i Esboviken och Olars blir tvåspråkiga.

Esbo stad planerar att bygga ytterligare två daghemsfastigheter där finska och svenska daghem samsas om vissa gemensamma lokaler, som kök, gympasal och grupprum. Det färskaste exemplet finns i Monikko i Alberga, som öppnades i augusti i år, där verkar ett finskt och ett svenskt daghem sida vid sida.
Petra Miettinen
29.09.2021 06:30 UPPDATERAD 01.10.2021 14:17
Två svenskspråkiga skolor och två svenskspråkiga daghem finns med i Esbo stads investeringsplan för åren 2022–2031. Utgifterna för stadens investeringar har skenat i väg under de senaste åren, men för att återta kontrollen över de stora utgifterna strävar fullmäktige efter att minska investeringsnivån med tio procent per år. Det finns ett maximibelopp på 250 miljoner euro per år – för den summan ska affärsverket Esbo lokaler bygga nya och renovera gamla daghem, skolor, simhallar, hälsovårdscentraler, kulturhus och parkeringshallar.
Nämnden Svenska rum får på torsdagskvällen ge sitt utlåtande till investeringsplanen för de kommande tio åren.
Det är inte ett självändamål att Esbo stad planerar finska och svenska daghem under samma tak, men om det finns ett behov av mera dagvårdslokaler på bägge språken i samma område samarbetar vi.
En positiv nyhet är att byggarbetet med nya Kungsgårdsskolan i Köklax har framskridit snabbare än planerat och det beräknas bli klart under våren 2022. Budgeten på 18 miljoner euro håller, men ett par miljoner måste tidigareläggas med ett år, just för att arbetet håller bättre fart än planerat.
Den andra skolan som kommit med i investeringsplanen är Mattlidens skolcentrum i Mattby, men där står hela projektet Focus Mattliden stilla i väntan på att detaljplanen för området ska bli klar.
– Vid Mattliden har vi behov av ett nytt daghem i stället för Mattbergets gamla daghemsfastighet, egna utrymmen för Esbo Arbis samt en utvidgning av Mattlidens skola, där det är så trångt att en hel del klassrum finns i två paviljonger på gården. Men så länge det saknas en detaljplan för området kan vi inte ens göra upp några konkreta planer, det är detaljplanen som styr vilka funktioner som kan byggas på det ganska lilla och centralt belägna kvarteret, säger Mia Westerlund på Svenska bildningstjänster som har varit med och förberett investeringsplanen.

Tjugotal nya daghem

I den snabbt växande staden finns ett ständigt behov av nya daghemsplatser. I investeringsplanen finns 19 daghem, varav en tredjedel är renoveringar och resten nybyggen. I Esboviken har planeringen av Utkikens daghem startat i år. Det ska bli ett tvåspråkigt daghemskomplex med två skilda daghem under samma tak, ett svenskspråkigt och ett finskspråkigt. Budgeten ligger på 12 miljoner.
– Det är inte ett självändamål att Esbo stad planerar finska och svenska daghem under samma tak, men om det finns ett behov av mera dagvårdslokaler på bägge språken i samma område samarbetar vi. I gamla bostadsområden som Esboviken och Olars finns det inget överutbud av lediga tomter, så staden ser en del synergieffekter i att utnyttja samma fastighet. Det gynnar alla om vi genom samarbete kan utnyttja lokalerna mera effektivt, som gemensamt kök, större gympasal och flera salar för speciella ändamål, som slöjdsalar, säger Westerlund.
Ett liknande daghemsprojekt planeras också i Olars, där en fastighet med skilda lokaler för det finska och svenska daghemmet ska byggas på tomten för Komeetan koulu. För det finns 12 miljoner reserverat åren 2023–2025.
Förutom skolhus och daghem, som dominerar investeringsplanen, finns där även andra byggprojekt som framskrider. Esbo kulturcenter i Hagalund ska renoveras och utvidgas, för planeringen finns en miljon reserverat år 2022, Esbovikens simhall ska renoveras för 25 miljoner under de närmaste tre åren och för renoveringen av Hagalunds simhall reserveras nästan 30 miljoner euro.

ANDRA LÄSER