Byggföretag okunniga om livsfarligt damm – cancer kan spåras till jobbet

Trots en lagändring i fjol riskerar många byggnadsarbetare att få cancer på grund av damm, uppger arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.

Farligt kvartsdamm uppkommer bland annat då man pikhugger betong eller spränger sten. Arkivbild.
SPT
20.09.2021 16:05 UPPDATERAD 20.09.2021 16:06
Många byggarbetsplatser har dålig koll på risken att arbetstagare drabbas av cancer på grund av damm. Det uppger arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.
Enligt myndigheten insjuknar cirka tusen personer i arbetsrelaterad cancer i Finland varje år. Det handlar oftast om lungcancer.
"De största exponeringsfaktorerna för yrkessjukdomar är mineraldamm, såsom asbest, kvarts, talk och cement ", säger överinspektör Mikko Koivisto.
En lagändring gjordes i fjol för att minska exponeringen för cancerframkallande damm på arbetsplatserna.
Men över 90 procent av de 700 företag inom olika branscher som efter lagändringen har fått besök av arbetarskyddsmyndigheterna har fått anmärkningar på hur de efterlever den nya förordningen.

Okända gränsvärden

I byggbranschen är kvartsdamm ett vanligt cancerframkallande ämne. Kvartsdamm uppkommer till exempel då man pikhugger betong eller slipar, krossar eller spränger sten. Kvartsdamm uppkommer även vid rivning av byggnader, borrning i berg, sandblästring och utjämningsarbeten, uppger arbetarskyddet.
I fjolårets lagändring fastställdes gränsvärden för kvartsdamm och hårdträdamm.
Men i synnerhet små företag och byggherrar inom byggbranschen känner inte till lagändringen och gränsvärdena så värst bra, säger överinspektör Mikko Koivisto.
"Riskerna har inte bedömts tillräckligt och nödvändiga skyddsåtgärder har inte vidtagits, vilket innebär att arbetstagarna exponeras för cancerframkallande damm. Det är inte fråga om ovilja att följa lagen, utan snarare om brist på information", bedömer Koivisto.
Därför satsar arbetarskyddsmyndigheten denna höst på att informera om lagen och hur viktiga dammbekämpning och skyddsutrustning är.

ANDRA LÄSER