Basinkomsten börjar ta form

Efter åratal av stötande och blötande börjar man komma fram till något konkret vad gäller den föreslagna basinkomsten. Snart kommer man för första gången att testa i praktiken huruvida basinkomsten kunde vara rätt sätt att göra det komplicerade socialskyddssystemet enklare.

Försöket med basinkomst, som planeras till 2017 och 2018, kan genomföras utifrån två olika urval, föreslår en forskningsgrupp som har utrett saken. Gruppen överlämnade sin förstudie till social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä (Sannf) på onsdagen.
Forskningsgruppen föreslår ett slumpmässigt riksomfattande urval och ett regionalt, intensivare urval för att granska de externa effekterna.
I den föreslagna modellen med partiell basinkomst skulle alla fullvuxna finländare utom pensionärerna få mellan 550 och 750 euro i månaden. Dessutom skulle det betalas vissa orsaksbaserade förmåner såsom bostadsbidrag och inkomstrelaterade förmåner.
– Vårt förslag är att man kunde pröva på en basinkomstnivå på cirka 550 euro, vilket nettomässigt ungefär motsvarar grundtrygghetsförmånerna just nu, säger Olli Kangas, direktör för samhällsrelationer på Folkpensionsanstalten.
Det finns också i framtiden behov för till exempel bostadsbidrag eftersom boendekostnaderna är så väldigt olika på olika håll i landet.

Regeringen kommenterar i april

Målet med basinkomsten är att förenkla grundtrygghetssystemet och sporra folk att jobba.
Gruppen anser att en basinkomst skulle lösa problem med byråkratin och hjälpa dem som missgynnas av dagens system. Men en basinkomst kan inte ensam lösa alla fattigdomsfällor.
– Basinkomsten är ingen mirakelmedicin som löser alla problem, säger Kangas.
Nu väntar forskningsgruppen på politiska riktlinjer och ger sitt slutliga förslag till hur försöket ska genomföras i november.
Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä ville på onsdagen inte ta ställning till hur stor basinkomsten borde vara eller vilken modell man borde välja. Enligt Mäntylä tar regeringen ställning till saken i april.
Mäntylä säger att socialskyddssystemet måste förenklas eftersom systemet just nu mest liknar ett lapptäcke.
– Människans levnadsbana är individuell. Vi måste ha sådana system som känner igen individen, sade Mäntylä då hon tog emot förstudien.
Försöket med basinkomst ingår i statsminister Juha Sipiläs (C) regeringsprogram och är ett av spetsprojekten i programmet.

ANDRA LÄSER