Ansvarsfull journalistik kräver ansvarstagande då förtroendet missbrukats

Narrativ journalistik ger inga friheter: journalisten får inte fylla i och hitta på i brist på fakta om vad som egentligen hänt.

Vilken av journalistreglerna är den viktigaste? Frågan avslutade panelen vid seminariet ”Framtiden för den ansvarsfulla journalistiken” då Opinionsnämnden för Massmedier firade sitt 50-årsjubileum. De flesta av de unga journalisterna valde att nämna den första regeln som betonar journalisters ansvar inför sina läsare, lyssnare och tittare och deras rätt få veta vad som händer i samhället, men också den åttonde regeln åberopades: ”Det är journalisters plikt att sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling”.
ANDRA LÄSER