Svenska experter om Nord Stream: Det borde byggas fler gasledningar, elkablar och internetförbindelser

När Bornholm blev utan el på tisdagsmorgonen låg det nära till hands att misstänka ett likadant sabotage som på Nord Stream-gasledningen. Det var det inte. Läget skulle vara bra att genomföra förbättringar på el- och datakablar och gasledningar, säger den svenska experten i försvarsteknik Hans Liwång.

Danska försvarsmaktens bild från läckaget på Nord Stream-gasledningen direkt efter att det hade upptäckts den 30 september.
Richard Nordgrenrichard.nordgren@hbl.fi
12.10.2022 06:00 UPPDATERAD 12.10.2022 10:24
– Det här skulle vara ett perfekt tillfälle att förbereda sig för liknande sabotage genom att till exempel dubblera de internetkablar som går på havsbottnen, säger Hans Liwång vid den svenska Försvarshögskolan.
– Lösningen på hur man minskar riskerna för hot är att bygga flera elkablar, flera gasledningar, flera internetkablar så att en eventuell attack inte får så stor effekt. Då blir det inte lika stor uppståndelse för då kan man säga att ”vi har reservledningen här”.

ANDRA LÄSER