Över 50 vårdas på intensiven – 1 542 nya coronafall på tisdagen

I Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt är incidensen hela 674.

På tisdagen rapporterades 1 542 nya coronafall i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd.
07.12.2021 13:35 UPPDATERAD 07.12.2021 17:51
Finlands incidens är på tisdagen 309, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Incidensen anger antalet nya coronafall per 100 000 personer under de senaste 14 dagarna.
Landets högsta incidens finns i Norra Österbotten, hela 674. Kajanaland har landets lägsta incidens, 81.
I Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen 372, i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 305, i Vasa sjukvårdsdistrikt 84 och i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt 93. På Åland är incidensen 96.
På tisdagen rapporterades 1 542 nya coronafall i Finland. Sedan epidemins början har sammanlagt 196 180 fall rapporterats i landet.

Sjukhusvård

På måndagen vårdades totalt 277 personer på sjukhus med anledning av sjukdomen covid-19, rapporterar institutet. Av dem fick 51 intensivvård.
Institutet för hälsa och välfärd ger ut siffror om antalet personer som vårdas inom primärvården, den specialiserade sjukvården och intensivvården på måndagar, onsdagar och fredagar.

Vaccinationstäckningen

87,0 procent av den del av befolkningen som fyllt 12 år har fått en dos coronavirusvaccin medan 82,2 procent har fått två doser, enligt Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister i måndags. 7,5 procent av dem som fyllt 12 år har fått tre doser.
Av hela befolkningen har 76,6 procent fått den första dosen vaccin medan 72,4 procent har fått två doser och 6,6 procent tre doser, uppger institutet.
Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte nödvändigtvis syns i registret.

Biverkningar

Till och med den 16 november hade totalt 5 686 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 4 032 som allvarliga anmälningar.
En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

ANDRA LÄSER