Chefsläkaren: Nya coronasjukhuset fylls av äldre – läget svårt, men ljusare än våren 2020

Upp till 2 000 helsingforsare smittas av coronaviruset i Helsingfors dagligen. Ett tiotal hamnar på Helsingfors sjukhus och lika många på specialistvården vid sjukvårdsdistriktet.– Det gäller att klara av situationen i två, tre, fyra veckor. Annan icke-akut vård för helsingforsarna får vänta, säger Laura Pikkarainen, chefsläkare på Helsingfors sjukhus.

– Största delen av de äldre patienterna är vaccinerade. Därför är patienterna i bättre skick nu. Det är stor skillnad till våren 2020 då dödligheten var hög, säger Laura Pikkarainen.
HBL når Laura Pikkarainen på söndagsförmiddagen, ett dygn innan reservsjukhuset i Hertonäs ska ta emot sina första coronapatienter.
– Att vi öppnar reservsjukhuset är en följd av att patienterna som behöver vård blivit så många. Vi har en situation där sjukhusen börjar vara fulla och där det inte finns plats för andra patienter som behöver fortsatt vård.
Den senaste veckan har incidensen stigit till över 3 000 fall per 100 000 invånare i Helsingfors.
Arbetsfördelningen i Helsingforsregionen är sådan att stadens sjukhus tar hand om de äldre patienterna. De yngre skickas till specialistvården vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
De flesta som drabbas av infektionen får milda symtom. Ett tiotal äldre helsingforsare behöver ändå tas in för sjukhusvård varje dag, och antalet ökar troligtvis under de närmaste veckorna.
För tillfället vårdas nästan 100 coronapatienter på stadens sjukhus.
Att de äldre patienterna blir fler är en direkt följd av att epidemin drar fram som en lavin i samhället. Trots att de äldsta och sköraste är försiktiga har de svårt att undvika smittan när den finns överallt.
Patienterna kommer från sina hem och de flesta tillfrisknar på cirka två veckor, säger Pikkarainen.
För en del patienter är utgången inte lika lycklig. En stor del av dödsfallen i pandemin sker bland de äldsta, som just vårdas i primärvården på sjukhus som Hertonäs sjukhus.
– För de sköraste kan också en vanlig "lätt flunsa" vara tung.
På en punkt är situationen ljusare än tidigare i pandemin.
– Största delen av de äldre patienterna är vaccinerade. Därför är patienterna i bättre skick nu. Det är stor skillnad till våren 2020 då dödligheten var hög, säger Laura Pikkarainen.
Hon hoppas att helsingforsarna har tålamod i den rådande situationen.
– Vi behöver klara av situationen här och nu, i två, tre, fyra veckor. Annan icke-akut vård får vänta, säger Pikkarainen som ber helsingforsarna om tålamod i den svåra situationen.

ANDRA LÄSER