Finland orienterar sig österut i klimatfrågan – Kina levererar i all tysthet

Två månader efter det hajpade Glasgowmötet: Finland och Sverige försöker urvattna EU:s direktiv för förnybar energi, Storbritanniens klimatmål riskerar att kollapsa med premiärministern och världens största klimatomställning pågår i Kina.

Näringsminister Mika Lintilä (C) har skrivit under ett brev som ber kommissionen att inte höja hållbarhetskriterierna för bioenergi när EU-direktivet för förnybar energi revideras. Bland andra Ungern och Polen har signerat samma brev.
Peter Buchert
28.01.2022 06:00 UPPDATERAD 28.01.2022 10:11
Efter FN:s klimatmöte i Glasgow i höstas var bedömarna oense om huruvida glaset var halvfullt eller halvtomt. De som jämförde med vad vetenskapen säger dömde ut uppgörelsen. De som jämförde med vad som var politiskt möjligt ansåg att förväntningarna infriades.

ANDRA LÄSER