Snapsvisor och återvinning när von Schoultz samlas till släktträff

När släktföreningen von Schoultz firar 90-årsjubileum dukas middagen upp i Riddarsalen i Helsingfors där drygt 350 släktvapen pryder väggarna. 

Tre generationer von Schoultz, dottern Jasmine, farbror Carl-Johan och pappa Basse, träffas i Riddarsalen på Riddarhuset för att förbereda släktföreningens jubileumsträff. Adelssläkten von Schoultz firar 90 år som förening i Riddarhuset under veckoslutet, men själva släkten är betydligt äldre än så.
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
25.05.2023 05:00
När Åke von Schoultz för 93 år sedan sammankallade sina släktingar i Helsingfors för att bilda en släktförening var han en av föregångarna. På 1930-talet var släktföreningar fortfarande mycket ovanliga i Finland. Släktföreningen von Schoultz registrerades två år senare på Riddarhuset och var då den fjärde föreningen av sitt slag i vårt land.
Nu, nästan ett sekel senare, finns det hundratals liknande släktföreningar i Finland, från Adlercreutz till Ässämäen sukuseura. Släkten von Schoultz har vuxit och dess medlemmar har spridit sig över världen. Under de senaste årtiondena har det dock blivit glest mellan träffarna.
Men nu ska det bli en ändring på det. Basse von Schoultz har axlat ansvaret för att uppdatera släktföreningen till dags dato, både vad gäller släktträdet och den sociala samvaron.

ANDRA LÄSER