Över 100 000 personer har fått en tredje spruta

Vaccinationstäckningen i landet ökar, och det gör också antalet personer som fått en tredje coronavaccindos. En del bieffekter har rapporterats, men hittills orsakar de inte någon oro hos myndigheterna.

Överläkaren Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd berättar att över 100 000 personer fått en tredje coronavaccindos.
Över 100 000 personer har nu fått en tredje coronavaccindos. Hanna Nohynek som är överläkare på Institutet för hälsa och välfärd berättar att vaccinationerna framskrider, men att det är en stor grupp människor som ska få en tredje dos.
– Vi rekommenderar att alla som är över 60 år tar en tredje dos. Om vi tänker på hur många det är så är det långt över en miljon människor, säger Nohynek.

De här får ta en tredje coronavaccindos

12 år fyllda och äldre med kraftig immunbrist.
Kvinnor och över 30-åriga män, som har fått sina vaccindoser med ett intervall på mindre än 6 veckor, för över 6 månader sedan.
Alla som fyllt 60 år.
Boende på vårdhem och anstalter.
Personer som tillhör medicinska riskgrupperna 1 och 2.
Det exakta antalet personer som fått en tredje dos var 107 472 i måndags, enligt Institutet för hälsa och välfärds databas.
– Det finns förstås också yngre personer i riskgrupper som vi rekommenderar får en tredje dos, men prioriteten ligger just nu på att vaccinera de äldre vars motståndskraft inte längre är så bra. Det är inte lika bråttom för de som är under 65, säger Nohynek
Hon bedömer att det kommer att dröja till nästa år innan hela målgruppen har fått en tredje dos vaccin. Men gruppen kan också utvidgas – Institutet för hälsa och välfärd har ännu inte tagit ställning till en eventuell rekommendation av en tredje dos för de som är 12-59 år.
– Det här beslutet tas förhoppningsvis före jul, säger Nohynek.
Fimea har tagit emot rapporter om biverkningar efter att personer vaccinerats med en tredje coronavaccindos.

Tredje dos effektiv

Men hur stor effekt har då en tredje vaccindos? En färsk israelisk studie har undersökt hurdan effekt en tredje coronavaccindos har, och studien pekar på att en tredje dos ger ett 93 procent effektivt skydd mot covid-19.
I studien jämfördes personer som vaccinerats med en tredje dos med personer som vaccinerats endast två gånger, fem månader tidigare. Sammanlagt deltog närmare 1,5 miljoner personer i studien, varav hälften ingick i en kontrollgrupp och hälften fick den tredje dosen.
Exakt hur snabbt en person som fått en tredje vaccindos uppnår maximalt skydd framgår inte av studien, men forskningsresultaten utgår från resultat sju dagar efter att personerna vaccinerats.

Bieffekter förekommer

Efter att den tredje vaccindosen börjat administreras i Finland har också rapporter om bieffekter kommit in. Till Helsingin Sanomat säger Liisa Näveri på Säkerhets‑ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea att 67 anmälningar om bieffekter hade kommit in den 19 oktober. HBL har försökt nå Näveri för en kommentar utan att lyckas.
Till HS säger Näveri att antalet anmälningar om bieffekter är stort, men att Fimea inte i nuläget överväger nya säkerhetsrekommendationer när det gäller en tredje dos.
"På det stora hela är bieffekterna sådana som också tidigare förekommit hos samtliga åldersgrupper, oberoende av vaccindoser. Den största delen av symtomen är tillfälliga", säger Näveri till tidningen.
ANDRA LÄSER