Kvinnorna på Själö hade döden som enda utväg

Vilka var dessa individer, samhällets oönskade, som förvisades till Själö på livstid? Avsnitt tio av Hissapodden handlar om mentalvårdens historia i Finland.

Åren 1689–1962 isolerades hundratals mentalvårdspatienter på Själö hospital i Nagu skärgård. Från slutet av 1800-talet blev ön hemvist för så kallade obotligt sjuka kvinnor, vars diagnoser kunde lyda bland annat paranoia, schizofreni, idioti eller epilepsi.
Vilka var dessa individer, samhällets oönskade, som förvisades till Själö på livstid? På vilken grund fastställdes deras sjukdom och varför var just livmodern av stort intresse i diagnostiseringen?
I Hissapoddens tionde avsnitt behandlar Anna Öhman och Veronica Aspelin den finländska mentalvårdens historia, med fokus på Själö hospital.
I avsnittet medverkar författaren Johanna Holmström, som studerade öns kvinnoöden i samband med att hon skrev romanen Själarnas ö från 2017. Lucas Dahlström medverkar som röstskådespelare.
ANDRA LÄSER