Polisen utreder helgens coronaprotester – en stor del kom till Helsingfors i samtransporter från annat håll

Polisen misstänker att arrangörerna bakom lördagens demonstration mot coronarestriktionerna gjorde sig skyldiga till sammankomstförseelse. Samtidigt förklarar Helsingforspolisen sitt agerande under protesterna.

Flera hundra personer samlades vid Medborgarplatsen under lördagens demonstration.
Flera hundra personer samlades i Helsingfors på lördagen för att protestera mot coronarestriktionerna. Demonstranterna bröt mot rådande restriktioner då de inte höll sig till grupper på max sex personer.
Helsingforspolisen inleder nu en förundersökning av händelserna. I ett pressmeddelande skriver polisen att man utreder om arrangörerna gjort sig skyldiga till sammankomstförseelse, ett brott i lagen om sammankomster som kan ge böter.
Polisen betonar att arrangörerna ansvarar för att följa de överenskommelser man nått med polisen om arrangemangen. Enligt Helsingforspolisen lydde inte arrangörerna polisens order för att göra demonstrationen trygg.
Polisen har fått en hel del kritik för att den lät manifestationen fortgå.
"Helsingforspolisen tryggade mötesfriheten på lördagen även om demonstranterna inte följde den plan som de kommit överens om med polisen", skriver man i pressmeddelandet.
Helsingforspolisen förklarar sitt förfarande med att det inte hade varit förnuftigt eller effektivt att avbryta demonstrationen eftersom eventuella smittexponeringar redan hade skett. En betydande del av demonstranterna kom enligt polisen till Helsingfors från andra orter, i samtransporter.
Polisen kan ingripa i en demonstration om den äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten, hindrar trafiken eller strider mot de beslut som gjorts i enlighet med 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar.
Polisen betonar ändå att yttrandefrihet och mötesfrihet är grundläggande rättigheter, och att en viktig princip i polisverksamheten är den om minsta möjliga skada.
"Principerna innehåller bland annat tanken att man inte ska använda hårda metoder i verksamheten, om samma resultat går att uppnå på annat sätt. Nu fick vi folkhopen att skingras genom att låta demonstrationen fortskrida till slut", säger kommissarie Jarmo Heinonen i pressmeddelandet.
ANDRA LÄSER