Greta Thunberg och Sauli Niinistö bland Helsingfors universitets promoverade hedersdoktorer

30 nya hedersdoktorer promoveras vid Helsingfors universitet i vår. Klimataktivisten Greta Thunberg är en av personerna som får universitets högsta utmärkelse. 

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg är bland de 30 nya hedersdoktorer som promoveras under Promotionens jubelår vid Helsingfors universitet.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
21.03.2023 08:46
När promotionens jubelår vid Helsingfors universitet inleddes på måndagen offentliggjorde universitetet samtidigt att 30 högt meriterade personer från hela världen promoveras till hedersdoktorer i år. 
Den Filosofiska fakulteten promoverar elva hedersdoktorer i slutet av maj. Finlands president Sauli Niinistö är en av personerna som tilldelas utmärkelsen. I samband med Veterinärmedicinska fakultetens promotion som också firas i maj får fem personer titeln hedersdoktor. 
I juni håller Teologiska fakultetens sin promotion och åtta personer tilldelas då utmärkelsen, bland dem klimatktivisten Greta Thunberg. Juridiska fakulteten promoverar också sex hedersdoktorer i juni. 

ANDRA LÄSER