Ropen skalla, jobb åt alla – genom diskriminering!

Staten måste diskriminera mera om somaliska Ahmed, rullstolsburna Amanda och deltidssjukpensionerade Airi ska kunna få jobb. Festtalen som snurrat på repeat måste omsättas i handling, skriver HBL:s chefredaktör Susanna Landor.

KrönikaSusanna Landor
30.10.2019 07:00
Du som har ett jobb att gå till varje dag, se dig omkring. Hur ser dina kolleger ut? Hur många har flyttat hit från ett annat land? Hur många talar ett annat modersmål än finska eller svenska? Är någon klädd i burka? Använder någon lunchrasten för bön? Jobbar någon deltid för att hen är långtidssjuk eller har en cp-skada?

ANDRA LÄSER