Ropen skalla, jobb åt alla – genom diskriminering!

Staten måste diskriminera mera om somaliska Ahmed, rullstolsburna Amanda och deltidssjukpensionerade Airi ska kunna få jobb. Festtalen som snurrat på repeat måste omsättas i handling, skriver HBL:s chefredaktör Susanna Landor.

30.10.2019 07:00
Du som har ett jobb att gå till varje dag, se dig omkring. Hur ser dina kolleger ut? Hur många har flyttat hit från ett annat land? Hur många talar ett annat modersmål än finska eller svenska? Är någon klädd i burka? Använder någon lunchrasten för bön? Jobbar någon deltid för att hen är långtidssjuk eller har en cp-skada?
Trodde väl det.
Alltför länge har det varit väldigt mycket snack och väldigt lite verkstad när det gäller möjligheter att erbjuda arbete åt specialgrupper som invandrare, partiellt arbetsföra eller personer med funktionsnedsättning. Visst, det händer att medierna fångar upp någon solskenshistoria om personer med autism som serverar på ett kafé eller en MS-sjuk dam som stretar på, men inga strukturella mönster bryts genom enstaka undantag.

ANDRA LÄSER