Tingsrätten: Tonåringarna som åtalas för mord på 16-åring ska genomgå sinnesundersökning

De tre tonåringar som åtalas för mordet på en 16-åring i Forsby i Helsingfors ska genomgå sinnesundersökning. Det slår Helsingfors tingsrätt fast i en mellandom. Offret dog av de skador han fick av våldet som pågick i tre timmar.

Dådet i Forsby har upprört många, som frågat sig hur det kunnat ske. Offret hade misshandlats flera gånger före december, och enligt uppgifter också utsatts för mobbning i flera år. Strax före jul ordnades en ljusmanifestation nära gärningsplatsen.
24.03.2021 14:08 UPPDATERAD 24.03.2021 20:37
Dådet skedde invid Forsby sjukhus i Helsingfors på fredagskvällen den 4 december. De tre som står åtalade för mord var, liksom offret, 16 år gamla vid tidpunkten för gärningen. Obduktionen visade att offret hade fått över 100 fysiska skador. Kroppen hittades måndag morgon av byggarbetare.
De tre åtalade ska nu genomgå sinnesundersökning, enligt mellandomen från Helsingfors tingsrätt på onsdagen. Med en sinnesundersökning utreds om en person var tillräknelig när brottet begicks, och eventuellt behov av vård.
Åklagaren har yrkat på en undersökning, och de åtalade har inte motsatt sig en. Tingsrätten motiverar sitt beslut med gärningens art, det möjliga straffets längd och de åtalades unga ålder.
En rättspsykiatrisk undersökning ska i regel ta högst två månader, men vid behov kan tilläggstid beviljas. De tre tonåringarna ska enligt tingsrätten fortsatt hållas häktade.
Efter sinnesundersökningen ger tingsrätten sin dom. Då tar rätten ställning till vilken andel respektive åtalad har haft i gärningen och hurdant uppsåtet har varit – frågor där åklagaren och försvaret haft olika syn under rättegången.
I sin mellandom anser tingsrätten att det är bevisat att offret har fått de skador som åklagaren för fram i åtalet. Den 16-åriga pojken dog enligt tingsrätten av bland annat krosskador och blodutgjutning i hjärnan och brutna revben.
Enligt mellandomen riktades våldet mot offret i tre timmars tid. Enligt tingsrätten slog och sparkade två av de åtalade offret upprepade gånger, främst i huvudet och kroppen, också då han låg på marken. De ena av dem, den äldsta som känt offret kortast tid, använde dessutom ett metallrör som tillhygge. Han hänvisade i rätten till att han på grund av berusning minns mycket lite av kvällen.
Den tredje åtalade slog enligt rätten offret med knytnäven i ansiktet två gånger och hjälpte till med att flytta offret. Han hade avlägsnat sig från platsen en tid under kvällen. De två yngre åtalade har känt offret sedan barndomen.

Olika uppfattning

Åklagaren vill se att de tre döms för mord med motiveringen att gärningen är rå och grym och att våldet pågått under flera timmar. Åklagaren har yrkat på 12, 11 och 9,5 års fängelsestraff – de olika strafflängderna motiveras med gradskillnader i hur de tre utövat våld.
– De lämnade offret liggande i parken väl medvetna om att han var i dåligt skick och att han kunde frysa ihjäl. De åtalade har varit medvetna om konsekvenserna av sina handlingar, sade specialiståklagaren Yrjö Reenilä i sin slutplädering.
De åtalade har alla bestridit att det gjort sig skyldiga till mord. Två av de åtalade har erkänt grovt dödsvållande och grov misshandel, den tredje enbart misshandel av normalgraden. De har uppgett att det handlade om någons slags bestraffningslek och att syftet inte var att döda offret.
Två av dem har kampsport som hobby och har sagt att de som blir slagna i huvudet i UFC (Ultimate Fighting Championship) på tv stiger upp efter slaget, utan att någon dör.

Misshandel och rån

Helsingforspolisen har inlett en separat utredning av skolans och barnskyddets roll. Syftet är att utreda om de vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra den långvariga mobbning och den misshandel som föregick kvällen.
Offret misshandlades tre efterföljande fredagskvällar i november och rånades tidigare under hösten. I rånet var en fjärde person inblandad, som inte har en koppling till mordåtalet. Även i de fallen ges dom först senare.
Vid otillräknelighet anses gärningspersonen inte ha varit kapabel att förstå gärningens faktiska natur, eller ha nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande och förpassas i regel till sluten psykiatrisk vård.
Vid nedsatt tillräknelighet är förmågan att förstå gärningen avsevärt nedsatt. Bedöms en åtalad vara nedsatt tillräknelig beaktas det i straffutmätningen.
Minderåriga kan inte dömas till livstids fängelse – vilket är den vanliga påföljden vid mord. Straffet är i stället ovillkorligt fängelse i minst två och högst tolv år. Grundregeln är att personer under 21 år friges villkorligt då de har suttit av en tredjedel av straffet.
Artikeln har uppdaterats.
Läs också: Riskfaktorer återfinns hos många unga förövare – tidiga insatser viktiga
Läs också: Kommentar: Hur kunde detta ske?

ANDRA LÄSER